- meisje_multomap2.jpg

Update SectorplanPlus & NL Leert Door: oktober 2022

24 oktober 2022

Een aantal praktische updates over het SectorplanPlus, het SectorplanPlus 2022-2023 en NL Leert Door.

SectorplanPlus 2017-2022

Deadline

De deadline voor het compleet en definitief indienen van alle registraties voor Tijdvak 4 is vastgesteld op 1 november 2022. Hierdoor hebben organisaties een maand extra de ruimte gekregen om registraties te completeren en definitief in te dienen. Met het verruimen van deze deadline en het aflopen van SectorplanPlus 2017-2022, is het niet meer mogelijk om uitstel aan te vragen op deze nieuwe deadline.

De deadline van 10 november 2022 (laatste herstelmogelijkheid afgekeurde dossiers) komt hiermee te vervallen.

Voorschotronde

In Q4 2022 zal er nog een voorschotronde plaatsvinden. Deze wordt uiterlijk in december 2022 uitbetaald.

SectorplanPlus 2022-2023

Registreren

Eind deze maand zal het portaal opgezet worden om trajecten en registraties aan te maken. Tevens zal het portaal gevuld worden met de benodigde documenten en handleidingen.

NL Leert Door

Vanaf maandag 24 oktober 12:00 uur is het mogelijk voor werkgevers die deelnemen om het declaratieproces in het systeem uit te gaan voeren. Een mailing inzake dit proces volgt deze week.

Het project NL Leert Door, met inzet van sectoraal maatwerk loopt ten einde op 31 december 2022. Daarna dienen alle activiteiten administratief afgerond te zijn, de benodigde verantwoordingsdocumenten opgevoerd en de declaraties ingediend te zijn via het portaal bij RegioPlus.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus of NL Leert Door, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.