Update SectorplanPlus t.b.v. corona

09 juni 2020

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus begin juni 2020.

Update SectorplanPlus

In deze update informeren we u over de laatste stand van zaken rondom de subsidieregeling SectorplanPlus. In het document Wijzigingen SectorplanPlus mei 2020 vindt u een handig overzicht van de wijzigingen voor de categorieën C2, D en E binnen tijdvak 4. Categorie A en B blijven ongewijzigd.

Heeft u vragen over het SectorplanPlus of de informatie op deze pagina? Neem dan contact op met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.

Coronacrisis, online trainingen, BBL/hbo en verantwoording

In verband met de coronacrisis ontstaan er in sommige gevallen problemen met de verantwoording van trajecten binnen het SectorplanPlus. Zo is er een toename van het aantal trainingen dat op afstand wordt gegeven (via beeldbellen), waarbij vaak niet mogelijk is om een presentielijst te ondertekenen. Een andere situatie die we tegenkomen is dat mbo- en hbo-opleidingen tijdelijk worden stilgelegd of op een andere manier worden ingevuld dan normaal.

In dit kader hanteren we de volgende richtlijnen:

  • Bij online trainingen (niet e-learning) is het toegestaan dat een docent een presentielijst ondertekent en zelf alle namen van deelnemers opschrijft en bevestigt. De bevestiging kan bijvoorbeeld door middel van vinkjes/kruisjes bij namen van deelnemers die wel of niet hebben deelgenomen. Het is hierbij tevens van belang dat de docent duidelijk aangeeft dat het een online training betreft (door dit bijvoorbeeld met pen erbij te schrijven). De ondertekening door de docent moet ook hier binnen 7 dagen plaatsvinden. Ondertekening door de leidinggevende van de docent (bij interne docentkosten) moet binnen 3 weken plaatsvinden.
  • Bij opleidingen binnen Activiteit A en B geldt dat de gehele periode waarin iemand is ingeschreven voor de opleiding geldt als subsidiabel. Alleen indien een opleiding formeel wordt stilgezet is dit niet langer subsidiabel.

Als er vragen zijn hierover, of u de afgelopen periode een andere vorm van verantwoording heeft gehanteerd, dan kunnen deze vragen gericht worden aan het Shared Service Center: ssc@regioplus.nl. Lees ook de Q&A en procedure aanvraag subsidie COVID-19.

Vaste vergoedingsbedragen voor de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19) bekend

VWS heeft de hoogte van de vergoedingsbedragen voor medewerkers die in het kader van het coronavirus (COVID-19) extra instromen in zorg en welzijn vastgesteld. De vaste vergoeding per medewerker is een subsidiebijdrage in de scholings- en inwerkkosten van werkgevers voor het inzetten van deze medewerkers.

Er worden twee vaste vergoedingsbedragen gehanteerd, namelijk:

  • 750 euro per medewerker waar een vorm van loon tegenover staat;
  • 400 euro per medewerker waar geen vorm van loon tegenover staat.

Zorginstellingen die een aanvraag voor tijdvak 4 hebben ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig registreren en verantwoorden binnen hun opleidingsproject. Zorgorganisaties die geen aanvraag voor tijdvak 4 hebben ingediend (in december 2019) kunnen alsnog deelnemen aan tijdvak 4 door contact op te nemen met Jolijn Mulders (jmulders@utrechtzorg.net). Er wordt dan voor hen een opleidingsproject aangemaakt waarmee ze gebruik kunnen maken van deze subsidie.

Subsidie Praktijkleren eenvoudig en snel geregeld vanuit SectorplanPlus

Bood uw organisatie in schooljaar 2019-2020 één of meerdere leerwerkplekken aan voor BBL- leerlingen en/of HBO duaal of deeltijd leerlingen? Voor de kosten van de begeleiding van deze leerlingen kunt u - naast het SectorplanPlus - ook een beroep doen op de subsidieregeling Zorg Praktijkleren. Het gaat dan om een bedrag van maximaal € 2.700,- per leerling per jaar. Voor de activiteiten A (BBL), B (HBO duaal/deeltijd en C1, opgenomen in het Croho register) in het SectorplanPlus geldt dat er sprake mag zijn van samenloop met de subsidie Praktijkleren.

De samenwerkende regionale werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn hebben Gilde-BT vorig jaar de opdracht gegeven een link te bouwen tussen het portal www.sectorplanplus.nl en het portal www.zorg-praktijkleren.nl. Deelnemers van het SectorplanPlus hebben deelnemers- en opleidingsgegevens al ingevoerd, en door deze koppeling worden deze gegevens automatisch overgenomen. Zo kunt u direct, eenvoudig en snel de subsidie Praktijkleren kunt aanvragen. Deze werkwijze past in ons streven naar verlaging van de administratieve lasten. Het levert u als zorginstelling mogelijk ook een behoorlijke besparing op. Subsidie-adviesbureaus vragen tussen de 10 en 20% fee, over max. € 2.700,- per deelnemer per jaar. Het aanbod dat er nu ligt is stukken lager, tussen de € 75,- en € 130,- per deelnemer per jaar. Minder werk en meer opbrengst!

Met uw bestaande SectorplanPlus account kunt u zich eenvoudig aanmelden via de Zorg-Praktijkleren ‘pop-up’. Ga hiervoor naar uw Startpagina op www.sectorplanplus.nl.

Ook organisaties die (nog) geen gebruik maken van het SectorplanPlus kunnen natuurlijk profiteren van deze subsidie. Kijk hiervoor op www.zorg-praktijkleren.nl, of neem contact op met info@zorg-praktijkleren.nl of bel met 088 – 00 84 580 (backoffice Zorg Praktijkleren).