Updates subsidies: SectorplanPlus en NL Leert Door

28 maart 2022

Graag geven we u updates over het SectorplanPlus, NL Leert door en andere subsidiemogelijkheden binnen zorg en welzijn.

SectorplanPlus

Revisieaanvragen tonde januari 2022 gehonoreerd

In de periode tot 24 januari 2022 hebben de aanvragers binnen SectorplanPlus de mogelijkheid gekregen om een wijziging van het subsidiebedrag in tijdvak 4 aan te vragen. Alle verzoeken zijn ontvangen en verwerkt. Op basis van de ontvangen revisieaanvragen en het beschikbare budget worden de revisies, zoals afgestemd met de regionale projectleiders, gehonoreerd. De gereserveerde bedragen worden op korte termijn bijgesteld in het portal. Aanvragers die een revisie hebben aangevraagd ontvangen tevens een e-mail met daarin de formele bevestiging van het gewijzigde bedrag. Deze e-mail zal net zoals bij de vorige revisieronde terug te vinden zijn in het webportal van SectorplanPlus.

Aankomende deadlines

Belangrijke deadlines om in uw agenda te noteren zijn 1 april 2022 (compleet en definitief indienen van alle registraties tijdvak 3), en 1 mei 2022 (compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn in 2021 ligt).

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Jolijn Mulders viajmulders@utrechtzorg.net.

NL Leert Door

Account activeren

Sinds vorig jaar september zijn wij aan de slag met de subsidieregeling ‘NL Leert Door, sectoraal maatwerk’. Werkgevers hebben bij deze subsidieregeling de mogelijkheid om hun medewerkers ontwikkel-/loopbaanadvies op maat, begeleiding, een EVC-traject of scholing aan te bieden tegen 30% van de reguliere kosten.

Een aantal werkgevers met een lopende aanvraag heeft nog geen account aangemaakt. Graag willen wij u vragen om dit uiterlijk 31 maart 2022 te doen. Dit is van belang omdat het ministerie vereist dat minimaal 60% van het gereserveerde subsidiebedrag ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt om überhaupt in aanspraak te komen voor subsidie.

Meer deelnemers of meer activiteiten

Mocht u meer deelnemers in willen voeren dan waarvoor u subsidie heeft aangevraagd of voor andere activiteiten, of mocht het onverhoopt niet lukken de deelnemers op tijd in het systeem in te voeren, neem dan contact op met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.

Subsidiewijzer

Bent u benieuwd naar deze en andere subsidiekansen binnen zorg en welzijn? De subsidiewijzer van RegioPlus geeft een overzicht van verschillende landelijke regelingen voor zorg en welzijn. De subsidies zijn onderverdeeld in vier thema's: Kiezen en Toeleiden, Leren en Opleiden, Werken en Behoud en Innoveren en Experimenteren.

Bekijk de subsidiewijzer hier.