Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals coronacrisis via SectorplanPlus

27 maart 2020

Het SectorplanPlus biedt mogelijkheden om de inwerk- en scholingskosten van tijdelijk zorgpersoneel tijdens de coronacrisis te vergoeden.

Extra categorie SectorplanPlus

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de Corona-crisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus. De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.

Werkwijze

Als uw organisatie gebruik wil maken van subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus, dan kunt u het volgende doen:

  • Ga naar www.extrahandenvoordezorg.nl.
  • Vul het formulier in waarin u onder meer aangeeft aan welke extra personele ondersteuning uw zorginstelling behoefte heeft en/of al heeft aangetrokken. Dit formulier wordt automatisch doorgeleid naar een contactpunt in uw regio die contact met u zal opnemen.
  • Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als uw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kunt u alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie.
  • Zorginstellingen die al wel een aanvraag voor tijdvak 4 hadden ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig verantwoorden binnen hun opleidingsproject.

Verder hoeven zorginstellingen nu niets anders te doen dan ze nu al doen: professionals die willen bijspringen in verband met de corona crisis daadwerkelijk inwerken en inzetten. De regionale contactpunten en de regionale werkgeversorganisaties, waaronnder Utrechtzorg, zullen deze organisaties ondersteunen bij de verdere afhandeling en verantwoording van de subsidieaanvraag tijdvak 4 van SectorplanPlus. Op deze manier kunnen alle zorg- en welzijnsorganisaties zich de komende periode volledig richten op het verlenen van zorg.

Zorginstellingen die niet een opleidingsproject in tijdvak 4 hebben aangevraagd, wel extra (zorg)professionals hebben ingezet en dit niet via www.extrahandenvoordezorg.nl hebben gedaan, kunnen contact opnemen met de SectorplanPlus-projectleider van de werkgeversorganisatie uit hun regio als ze gebruik willen maken van de extra subsidiemogelijkheid. Voor de regio Utrechtzorg (Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek) is dat Jolijn Mulders. U kunt per e-mail contact opnemen met haar via jmulders@utrechtzorg.net.

Lees meer over de ontwikkelingen binnen SectorplanPlus via de website.