02 oktober 2019

De resultaten van de eerste werkgevers- en werknemersenquête van AZW van 2019.

Metingen

In mei en juni 2019 hebben nieuwe metingen van de werkgevers- en werknemersenquêtes van AZW, het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, plaatsgevonden. Deze metingen worden door het CBS in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. Met name opvallend zijn de cijfers met betrekking tot werkdruk. Het CBS communiceerde over deze cijfers in het artikel "Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk".

Voor het onderzoek is een steekproef getrokken uit de 127 duizend bedrijven en 1,3 miljoen medewerkers die de zorg- en welzijnssector telt. Verschillende thema's, zoals scholing en vaardigheden, gezond en veilig werken en arbeidsmarkt worden behandeld. De cijfers gaan over de zorg- en welzijnssector inclusief kinderopvang, tenzij anders is vermeld.

Download beide documenten (.PDF):


Gerelateerd nieuws

Al het nieuws