WerkUrenBerekenaar geeft inzicht in uren en beloning

15 april 2021

De WerkUrenBerekenaar geeft medewerkers inzicht in de financiële situatie wanneer zij meer of minder uren gaan werken.

WerkUrenBerekenaar

Stichting Het Potentieel Pakken lanceert samen met het Nibud en WOMEN Inc. de WerkUrenBerekenaar. Dit is een tool waarmee werknemers makkelijk kunnen uitrekenen wat het voor hun portemonnee betekent als zij meer of minder uren gaan werken. Met de WerkUrenBerekenaar en begeleidende campagne kunnen werkgevers op een laagdrempelige manier het gesprek aangaan met hun medewerkers over het onderwerp.

Zorgmedewerkers

Om het gebruik van de tool te stimuleren, is er ook een zorgspecifieke campagne waarin een diverse groep zorgmedewerkers hun persoonlijke visie geeft op de waarde van werken, en specifiek beloning. Beloning is een belangrijk maar vaak ook lastig thema voor zorgmedewerkers: het onderwerp komt nauwelijks ter sprake of interesseert mensen niet. Maar weinig werknemers hebben een goed inzicht in hun financiële situatie. De complexiteit van het Nederlandse belastingstelsel speelt ook een rol: het is niet eenvoudig om uit te rekenen wat er onder de streep overblijft als men meer gaat werken of wat het kost als men minder gaat werken. Bijna 1 op de 3 zorgmedewerkers weet niet wat meer werken financieel oplevert, terwijl hier ook voor werkgevers juist kansen liggen: een paar uur meer werken kan al veel verschil maken op het gebied van de personeelstekorten in zorg en welzijn.

Online tool

De WerkUrenBerekenaar is beschikbaar via www.WerkUrenBerekenaar.nl. De online tool laat zien wat meer (of minder) uren werken oplevert. Door naast het salaris, ook alle toeslagen, premies en heffingen mee te rekenen, krijgt men in korte tijd een compleet overzicht van de persoonlijke situatie.

Wilt u deze tool onder de aandacht brengen bij uw medewerkers in zorg en welzijn? Gebruik dan de uitgebreide toolkit. Hier vindt u bijvoorbeeld persoonlijke verhalen van zorgmedewerkers over de waarde van werk en beloning, maar ook voorbeeldberekeningen voor de zorg.