Ziekteverzuim oktober op hoogste niveau ooit

08 december 2021

Het ziekteverzuim in de zorg is gestegen naar recordniveau: 7,6 procent. Daardoor zaten in oktober ongeveer 100.000 zorgmedewerkers ziek thuis. In alle zorgsectoren staat het verzuim nu op het hoogste niveau ooit.

Maandelijkse cijfers

Met name in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is het ziekteverzuim hoog: 8,7 procent volgens een berekening van verzuimdatabedrijf Vernet. In dezelfde maand vorig jaar was dat 8,4 procent. Daarmee haalt ook de VVT een record. In oktober vorig jaar was het ziekteverzuim in de zorgsector (exclusief kraamzorg) 7,2 procent.

Het ministerie van VWS heeft Vernet, onderdeel van zorgpensioenorganisatie PGGM, vanwege de coronacrisis vorig jaar gevraagd maandelijks actuele cijfers aan te leveren van het ziekteverzuim. Vernet concludeert: “Het verzuim in oktober van dit jaar is in alle branches in de zorgsector het hoogste vergeleken met oktober 2018, 2019 en 2020.”

Gehandicaptenzorg

Het afgelopen jaar steeg het ziekteverzuim het sterkst in de gehandicaptenzorg en in de GGZ. In de GGZ nam het percentage zieken in vergelijking met oktober 2020 toe van 6,5 naar 7,3. In de gehandicaptenzorg steeg dat van 7,2 naar 7,9 procent.

Opvallend is dat het ziekteverzuim in de ziekenhuizen in oktober relatief gering was, blijkt uit de Vernet-cijfers. Het percentage ging omhoog (van 6,3 naar 6,5), maar de stijging blijft beperkt. Bovendien is het de sector in de zorg met het laagste verzuimcijfer.

BRON: Skipr