We hebben in 2021 mooie stapjes gezet om onze deelnemers op het gebied van sociale en technologische innovatie vooruit te helpen. Corona, de hoge werkdruk en verzuim make het lastig voor deelnemers om uit de crisis van vandaag te komen en tegelijk te investeren in oplossingsrichtingen voor de toekomst. Als Utrechtzorg zetten we ook in 2022 in op de bewustwording en inspiratie die we elkaar kunnen bieden om zo met elkaar te werken aan de arbeidsmarkt van morgen.

Project Zorgtechnologie

In mei 2021 ging het project Zorgtechnologie na groen licht van Zorgkantoor Zilveren Kruis van start met een online kick off voor bestuurders en projectleiders. 14 deelnemende VVT instellingen gaan de komende 1,5 jaar aan de slag met het inspireren, opleiden en kennismaken van zoveel mogelijk medewerkers met de mogelijkheden van zorgtechnologie. In september zijn de 60 regionale ambassadeurs zorgtechnologie opgeleid door Buro StrakZ en vanaf oktober zijn ze door onze innovatiecoach Ralph Bouman verder op weg geholpen in regionale webinars, intervisies en challenge sessies.

Sociale innovatie

Op het het gebied van sociale innovatie was het druk in het najaar van 2021. De Losdenkers Jet van den Hoek en Nicoline Mulder zijn op onderzoek uitgegaan bij de deelnemers over de invulling en kansen van sociale innovatie in hun organisatie. Er is ook inspiratie van buiten de zorg gezocht en dit heeft geresulteerd in een (online) MeetUZ over sociale innovatie en anders organiseren.