Welkom in zorg en welzijn

2021 was wederom een bijzonder jaar, waarin het nog lastig was om evenementen te organiseren waarbij we elkaar live konden ontmoeten. Online hebben we webinars, Meet & Greets georganiseerd. Deze werden in het begin druk bezocht, maar het animo om online te gaan nam naarmate het jaar vorderde snel af.

Live bijeenkomsten

We waren dan ook ontzettend blij dat in september weer een live banenmarkt plaatsvond in Amersfoort. Een mooie timing zo bleek later, precies tussen twee lockdowns in. Zorg- en welzijnsorganisaties boekten massaal een stand, zo waren net als wij enorm blij dat dit weer mogelijk was. De bezoekersaantallen waren anders dan we gewend waren: daar waar voorheen 500 werkzoekenden op een banenmarkt af kwamen, moesten we nu tevreden zijn met 80 bezoekers. Deze 80 potentiële kandidaten wilden zich breed oriënteren en een weloverwogen keuze maken uit het enorme aanbod aan banen. De arbeidsmarkt is veranderd, dat is ons wel duidelijk geworden. Naast anders werven, zullen we anders moeten kijken naar kandidaten.

Kwaliteit in plaats van kwantiteit

Het schaap met de vijf poten bestaat niet meer, met elkaar zullen we meer naar skills moeten kijken en meer samen moeten werken. In 2022 zullen we met onze activiteiten vanuit Kiezen en Toeleiden daarop inzetten. We gaan breder kijken en vooral samen optrekken. We steken in op kwaliteit in plaats van kwantiteit en zoeken nog meer de verbinding met behoud en leren en ontwikkelen zodat we iedereen die met enthousiasme onze sector komt versterken ook kunnen behouden. Door te kijken naar ontwikkelmogelijkheden en de medewerker van aanname tot eind loopbaan te blijven boeien en binden.

Daarnaast zullen we nog meer naar het individu kijken, want jong heeft een andere begeleiding nodig dan oud en ook een andere benadering. Het vraag om meer maatwerk en daar gaan we ons hard voor maken in 2022.