- pexels-fauxels-3184432.jpg

Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

04 april 2022

Op 31 maart organiseerde Utrechtzorg een interactieve werksessie voor het HR Netwerk: ‘Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid’, onder leiding van Alma Suelmann.

Duurzame inzetbaarheid binnen de eigen organisatie

Tijdens de werksessie werden de deelnemers door een aantal oefeningen geleid waarmee ze meer Inzicht hebben gekregen in de huidige stand op het gebied van Duurzame inzetbaarheid binnen de eigen organisatie. Deze tools en het inzicht helpen het gesprek aan te gaan met bestuurders, directie en managementteams.

Van belangrijk naar urgent

Om het thema van belangrijk naar urgent te schuiven op de agenda hebben we onderzocht hoe de elementen van duurzame inzetbaarheid van invloed zijn op de organisatiedoelen (bevorderend of belemmerend). Denk hierbij aan gezondheid, bekwaamheid, motivatie en werk- en privébalans. Verder zijn de deelnemers met elkaar het gesprek aangegaan over wat er voor de eigen organisatie wel- of niet werkt en hoe ze elkaar kunnen versterken en verrijken.

Samen voor de arbeidsmarkt van morgen

Vanuit de deelnemers kwam de wens naar boven met elkaar meer inspiratie te delen en meer werksessies over dit thema te organiseren. Hiervoor is er een klankbordgroep opgericht, bestaande uit deelnemers die de voorstellen die we als Utrechtzorg doen van feedback voorzien.

Uiteindelijk ging iedereen naar buiten met meer inzicht, veel herkenning en waardevolle contacten.

Bekijk hieronder de presentatie van deze werksessie.

Werksessie 'Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid’