Adviezen commissie Werken in de Zorg

23 februari 2021

De commissie Werken in de Zorg (WidZ) heeft vier adviezen uitgebracht op deelthema's.

Commissie Werken in de Zorg

De commissie Werken in de Zorg (WidZ) spant zich in voor het dichterbij halen van een duurzame oplossing voor het arbeidsmarktvraagstuk. De commissie is daartoe in de zomer van 2018 ingesteld door de bewindspersonen van VWS voor een (kabinets)periode van 3,5 jaar, en heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. De commissie rapporteerde voor het eerst in december 2018.

Adviezen op deelthema's

VWS heeft de commissie verzocht om in 2020 het accent te leggen op de actuele lessen vanuit coronacrisis. In 2020/2021 heeft de commissie daarom vier adviezen uitgebracht op de deelthema’s:

Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals
Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen
Sociale en technologische innovatie
Anders besturen vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave

In deze brief heeft de commissie de thema’s bij elkaar gebracht in een overall-rapportage met overkoepelende lessen en adviezen. Daarnaast spreekt Doekle Terpstra, voorzitter van de commissie, in een podcast met Marijke Roskam over de opgaven waar VWS, andere landelijke partijen, regionale samenwerkingsverbanden en individuele zorgorganisaties voor staan.

De thema's uit de adviezen zullen worden meegenomen bij de uitwerking van inhoudelijke thema’s waar Utrechtzorg zich mee bezig houdt.

Meer informatie

Heeft u vragen over de adviezen? Neem dan contact op met de RAAT-projectleider uit de regio: