Column Lex de Grunt (Altrecht): Werkdruk samen verlagen

22 februari 2021

Lex de Grunt, lid Raad van Bestuur Altrecht GGZ, schrijft over zijn visie op de werkdruk in zorg en welzijn.

Werkdruk binnen zorg en welzijn samen verlagen

Door werkdruk te verlagen kunnen we medewerkers voor zorg en welzijn behouden. Dit is extra opportuun geworden in deze COVID-tijd. Maar: werkdruk verlagen kan pas lukken als we echt luisteren naar de medewerker. Een cliché natuurlijk, maar in de praktijk nog steeds moeilijk waar te maken.

Werkdruk is in te delen in twee soorten. Waar te nemen werkdruk, bijvoorbeeld als gevolg van te hard werken, stress door omstandigheden of een slechte werk-privé balans. Daarnaast is er ervaren werkdruk, bijvoorbeeld door een disbalans tussen waar de medewerker zijn bed voor uitkomt enerzijds, en anderzijds de taken die ook moeten gebeuren maar geen energie geven. De welbekende administratieve taken.

Eigenaarschap bij medewerkers

Bij Altrecht proberen we aan beide vormen aandacht te geven en uitgebreid stil te staan bij wat de medewerker op dit gebied zelf ervaart. Veranderingen werken uiteindelijk het beste wanneer medewerkers eigenaarschap voelen, ruimte zien om zelf met voorstellen te komen, en zo zelf meewerken om tot verbeteringen in de werksituatie en werkdruk te komen. Luisteren naar de medewerker stond niet voor niets op nummer 1 in de interne RAAT Utrecht uitvraag onder bestuurders.

Situatie binnen de GGZ

Belangrijk voor ons in de GGZ is het beïnvloeden van de eerdergenoemde balans tussen patiëntgerichte taken en administratieve taken. U kunt zelf vast raden welke de voorkeur van medewerkers heeft. In de GGZ is sprake van een disbalans tussen de twee met een 50/50 verhouding. Dit doet veel met de medewerker. Veelgenoemde vertrekredenen zijn niet voor niets “manier van werken” en “uitdaging in de werkzaamheden”. Tegelijkertijd blijft het belangrijk dat een medewerker begrijpt en aanvaardt dat zowel de zorginhoudelijke taken als de bedrijfsmatige taken nodig zijn in een organisatie.

Digitalisering als kans

Ik ben van mening dat technologische- en procesverbeteringen daadwerkelijk bij gaan dragen om die balans te verbeteren, zodat meer tijd aan zorginhoudelijke taken kan worden besteed. Een win-win, want tegelijkertijd kunnen we dan meer patiënten behandelen en dat pakt dan weer de wachtlijsten aan.

Daartoe hebben we bij Altrecht een meerjarenstrategie rond digitalisering opgezet die het voor medewerkers steeds eenvoudiger moet maken om de administratieve en bedrijfsmatige taken uit te voeren. Op die manier willen we de balans richting 60/40 brengen – en wellicht nog beter.

Nog betere samenwerking

Als we het niet alleen binnen losse organisaties maar ook in de gehele regio gemakkelijker willen maken voor onze professionals, dan zullen we dat gezamenlijk aan moeten vliegen. Bijvoorbeeld op het gebied van gegevensuitwisseling tussen professionals onderling en met de patiënt/burger. Daarvoor hebben we binnen de Health Hub Utrecht bijvoorbeeld Trijn als regionale samenwerkingsorganisatie op digitaal terrein. In Trijn participeren veel zorgaanbieders en binnenkort ook welzijnsorganisaties.

Ik ben benieuwd hoe u over dit onderwerp denkt. Mijn opvatting is in ieder geval dat de grootschalige inzet van digitale technologie in de regionale sector zorg en welzijn alleen gerealiseerd kan worden door samenwerking. Welke bestuurder uit de regio wil reageren op mijn verhaal? Ik ben benieuwd!