Coronabanen: loket opent 1 maart

23 februari 2021

Vanaf 1 maart tot en met 31 maart 2021 kunt u een subsidieaanvraag voor coronabanen indienen.

Coronabanen

Om de zorg te ontlasten maakt de overheid middelen vrij voor bijna 5.000 fulltime coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel, ter ontlasting van het gediplomeerde personeel. Meer informatie over coronabanen vindt u in ons eerdere nieuwsbericht.

Vanaf 23 februari is de regeling rondom de coronabanen definitief. Alle inhoudelijke informatie staat in de regeling.

Loket opent op 1 maart

Op 1 maart 2021 a.s. opent het loket voor subsidieaanvragen. Van 1 maart 9:00 uur tot en met 31 maart 2021 om 17:00 uur kunnen organisaties de subsidie aanvragen. Het loket vindt u hier.

De subsidieaanvraag betreft een functie voor maximaal 6 maanden binnen de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Ook het contract mag een maximale looptijd hebben van 6 maanden. Voor werknemers die een deeltijd mbo-leereenheid van 6 maanden op niveau 3 volgen wordt deze periode verlengd tot 1 september 2021. De functies mogen pas per 1 januari 2021 zijn opengesteld en het moet gaan om nieuwe instroom. Het beschikbare bedrag van € 80 miljoen wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de regeling of het aanvraagproces? Neem dan contact op via cozo@minvws.nl, of met Gabriëlle Peereboom via gpeereboom@utrechtzorg.net.