Deelname afstudeerproject laatstejaars HRM-studenten HU

25 november 2019

Bent u geïnteresseerd in onderzoek naar werkdruk?

Onderzoek studenten Hogeschool Utrecht

Wilt u meer zicht op het type ervaren werkdruk, de beschikbare hulpbronnen en mogelijke oplossingen, of wilt u aan de slag met een concrete werkdrukinterventie? Meld uw organisatie dan aan voor een afstudeeropdracht van studenten van de HRM-opleiding van de Hogeschool Utrecht. Zij gaan aan de slag met een onderzoek of ontwerp rondom het thema werkdruk.

Voor de deelnemende organisaties zullen er gedurende het afstudeertraject (januari t/m juni) een aantal ondersteunende bijeenkomsten worden georganiseerd om kennis en ervaringen te delen. Utrechtzorg voert dit project uit in samenwerking met het lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein. Inmiddels zijn er bij vijf organisaties uit het netwerk al één of meerdere studenten afgestudeerd op dit onderwerp. De resultaten van deze twee onderzoeksperioden vindt u in de factsheet en het interventieoverzicht op onze website.

Deelname

Heeft u belangstelling om aan het onderzoek deel te nemen, of heeft u interesse in het ondersteunend aanbod? Neem dan contact op met Gwendolyn den Besten via gdenbesten@utrechtzorg.net of 030 - 634 0808 om de wensen en mogelijkheden te bespreken.