Extra aanvragen NL Leert Door mogelijk

15 november 2021

NL Leert Door

Sinds enkele maanden is Utrechtzorg aan de slag met de subsidie 'NL Leert Door, sectoraal maatwerk'. Met deze subsidie kunt u uw medewerkers tegen 30% van de reguliere kosten een ontwikkel-/loopbaanadvies op maat, begeleiding, een EVC-traject of scholing aanbieden. Dit traject moet gericht zijn op het behouden van medewerkers (voor uw organisatie of de sector), of op het helpen van de medewerker naar ander werk of een andere functie.

Deze zomer hebben we een eerste inventarisatie gehouden om te bepalen hoeveel subsidie we in totaal moesten reserveren. Daarbij hebben we de reservering ruim genomen, waardoor we wat extra ruimte hebben voor werkgevers die deze eerste inventarisatieronde hebben gemist of die toen nog onvoldoende zicht hadden op wat zij konden en wilden afnemen voor hun medewerkers. Deze ruimte wordt nu opengesteld voor extra aanvragen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Als werkgever kunt u kiezen voor de volgende trajecten:

• Een ontwikkel-/loopbaanadvies (activiteit A) met een waarde van € 700,-. Hiervoor ontvangt u als werkgever een vergoeding van € 490,-
• 5 uur begeleiding (activiteit B) via dezelfde ontwikkel-/loopbaancoach bij het zoeken naar een juiste volgende stap, met een minimale waarde van € 500,-. Als werkgever ontvangt u een vergoeding van € 350,-.
• 10 uur begeleiding (activiteit B) via dezelfde ontwikkel-/loopbaancoach bij het zoeken naar een juiste volgende stap, met een minimale waarde van € 1.000,-. Als werkgever ontvangt u een vergoeding van € 700,-.
• Scholing (activiteit C) met een minimale studiebelasting van 16 uur en een waarde van € 500,-. Als werkgever ontvangt u een vergoeding van € 350,-.
• Scholing (activiteit C) leidend tot een certificaat of diploma met een minimale waarde van € 1.250,-. Als werkgever ontvangt u een vergoeding van € 875,-.
• Een EVC procedure (activiteit D) met een minimale waarde van € 1.250,-. Als werkgever ontvangt u een vergoeding van € 875,-.

Werkgevers die hun aanvraag gehonoreerd krijgen, ontvangen van ons een link waarmee ze een account in het digitale portal aan kunnen maken. Daar kunnen de medewerkers worden ingevoerd, evenals de benodigde documentatie. In geval van ontwikkel- en/of loopbaanadviezen koppelen we de ingevoerde medewerker aan een coach uit ons bestand die het verdere traject uitvoert. Voor scholing en EVC geldt dat u dat als werkgever zelf regelt (binnen de kaders die de regeling hiervoor stelt), waarna u na afloop van het traject een declaratie in kunt dienen om de subsidie te krijgen. Vanuit een ontwikkeltraject kan ook een advies worden gegeven over een mogelijk vervolg. Uiteraard is het aan u als werkgever of u de medewerker een vervolg wil bieden. Als voor een vervolg wordt gekozen, dat past binnen deze regeling kan voor dit vervolg ook 70% van de kosten worden vergoed tot in totaal een subsidie van € 2.000,- per medewerker.

Aanvragen

Via bijgaand aanvraagformulier kunt u de subsidie aanvragen. U hoort binnen 5 werkdagen of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Dit hangt af van de belangstelling. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wanneer het budget op is, worden aanvragers op een reservelijst gevraagd.

Download ook de scholingscatalogus waarin te lezen is aan welke eisen scholing moet voldoen om voor een subsidieaanvraag in aanmerking te komen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.