‘Flightsimulator voor de zorg’ vergroot begeleidingscapaciteit

30 maart 2022

Dat er de komende jaren structureel veel meer mensen nodig zijn in de zorg is door de coronacrisis nog eens bevestigd. En dat de professionals die nu al in de sector werken te weinig tijd hebben om studenten te begeleiden, is ook helder. Hoe doorbreken we deze vicieuze cirkel? NCOI, ROC Midden Nederland, Utrechtzorg en Triple Motion Media werken aan een ‘flightsimulator voor de zorg’ waarmee studenten op een innovatieve manier zorghandelingen kunnen oefenen: het Virtual Learning Lab.

Virtual Learning Lab

Dankzij de innovatieve techniek van CareUp kunnen studenten in het Virtual Learning Lab straks onafhankelijk van tijd, plaats en beschikbaarheid van docenten/praktijkbegeleiders levensecht oefenen met verpleegtechnische handelingen. In eerste instantie zal deze techniek ingezet worden voor zij-instromers: mensen die een carrièreswitch maken en op latere leeftijd starten met een zorgopleiding.

Aanleiding

ROC Midden Nederland en NCOI willen gezamenlijk een oplossing ontwikkelen om de capaciteitsproblemen rondom het opleiden in de zorg aan te pakken. Jos van der Eijk, Directeur Gezondheidszorg College Utrecht: "De samenwerking tussen ROC Midden Nederland en NCOI is natuurlijk, inspirerend en, op dit gebied, ook urgent. Het is mooi om te zien hoe we gezamenlijk de schouders eronder zetten." Door het onderwijs aan te laten sluiten bij de persoonlijke behoefte van de studenten en opleidingen flexibel in te richten, willen ROC MN en NCOI een leven lang ontwikkelen stimuleren en daarnaast meer en betere scholing aanbieden, die minder capaciteit vraagt van docenten en praktijkbegeleiders in de zorginstellingen.

Theorie én praktijk

Wouter Hommes, Manager Onderwijsvernieuwing & Innovatie bij NCOI: "Natuurlijk kan het Virtual Learning Lab de praktijk niet vervangen, maar dankzij deze techniek kunnen studenten de routines goed in de vingers krijgen en is het een kleine stap naar de praktijk. Helemaal omdat alle handelingen gebaseerd zijn op de Vilans protocollen." Studenten oefenen in het Virtual Learning Lab en zijn daardoor beter voorbereid op de praktijkstage. Jan Joosten, Utrechtzorg: "Dit soort innovaties leveren echt een concrete bijdrage aan het oplossen van het begeleidingsvraagstuk in de zorg. De toekomstige zorgprofessionals zijn beter voorbereid en het legt tegelijk minder druk bij de begeleiders."

Inspelen op onverwachte situaties

Een belangrijk doel van het Virtual Learning Lab is dat studenten oefenen met scenario’s die overeenkomen met praktijksituaties in het werkveld. Bijvoorbeeld: je pieper gaat af terwijl je bezig bent met het uitvoeren van een verpleegtechnische handeling. Jos van Leeuwen, directeur eigenaar Triple Motion Media: "Het is belangrijk om te leren inspelen op deze situaties. Het Virtual Learning Lab bevat meerdere scenario’s, geschikt voor meerdere doelgroepen. Ook is onze techniek van CareUp die we gebruiken voor het Virtual Learning Lab geschikt voor bevoegde zorgmedewerkers die bekwaam moeten blijven. Kwaliteit van zorg moet gegarandeerd zijn. Deze samenwerking en ons product CareUp dragen hieraan bij."

Het Virtual Learning Lab is een initiatief van het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland, NCOI MBO College en Utrechtzorg, en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.

Lerende regio

Utrechtzorg is trotse partner van dit samenwerkingsverband. Innovaties als het Virtual Learning Lab leveren een waardevolle bijdrage aan het oplossen van het regionale begeleidingsvraagstuk in de zorg. Daarmee geeft het invulling aan de strategische koers "Samenwerken aan een lerende regio".

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Klasberg (projectleider Virtual Learning Lab) via i.klasberg@rocmn.nl, of Jan Joosten via jjoosten@utrechtzorg.net.