Geen verplichting Waarschuwingsregister; hier wordt wél op ingezet

24 maart 2021

Het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt niet verplicht gesteld voor werkgevers.

Geen verplichting

Onlangs heeft minister Hugo de Jonge bekendgemaakt zorgaanbieders niet te verplichten om zich aan te sluiten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Dat vermeldde hij in de Kamerbrief van 9 februari. Om toch de effectiviteit van het register te vergroten wordt de komende periode een andere weg ingeslagen.

RegioPlus heeft op de website van het Waarschuwingsregister drie doelen gesteld:

  • Het wegnemen van barrières die vrijwillige deelname aan het huidige Waarschuwingsregister in de weg staan.
  • Een bestuurlijke verkenning Waarschuwingsregister.
  • Mogelijkheden verkennen van alternatieven zoals continue screening in de kinderopvang.

Binnenkort volgt meer informatie over de uitwerking hiervan.

Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Het Waarschuwingsregister zorgt ervoor dat mensen die werkzaam zijn in de zorg en een strafbaar feit hebben gepleegd, niet zomaar bij een andere zorgorganisatie aan de slag kunnen. Hierbij gaat het om zowel zorg- als niet zorggerelateerde functies en arbeidsrelaties, dus ook vrijwilligers, uitzendkrachten en stagekrachten.

Voor meer informatie over het Waarschuwingsregister in de regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek kunt u contact opnemen met Mirjam Beerkens via mbeerkens@utrechtzorg.net.