Gezond & Zeker komt naar de regio!

28 april 2022

We mogen weer! Voor het eerst in 2 jaar organiseert Gezond & Zeker weer een fysieke bijeenkomst. Op 20 juni zijn alle regionale ergocoaches, veiligheidscoaches, leidinggevenden en P&O- en ARBO-professionals van harte uitgenodigd in de ReeHorst in Ede voor een Gezond & Zeker Regiodag.

Deze Gezond & Zeker Regiodag wordt georganiseerd in samenwerking met regionale werkgeversorganisaties Utrechtzorg en WZW. Inschrijven kan vanaf nu!

Terugdringen en voorkomen van verzuim

De dag staat in het teken van het ontwikkelen en delen van kennis over het terugdringen en voorkomen van verzuim onder zorg- en welzijnsmedewerkers. De Regiodag vindt plaats in de ReeHorst in Ede. Bezoekers van de Gezond & Zeker Regiodag kunnen een keuze maken uit 8 verschillende workshops die in twee rondes tijdens het programma worden gegeven.

Programma

Thema's die aan bod komen in de workshops zijn onder andere werkdruk, mentale en fysieke belasting, innovatie en mantelzorg. Kies bijvoorbeeld voor de workshop over de kracht van taal: rustgevende taal en eenvoudige veranderingen in het taalgebruik zorgen voor een rustigere omgeving waarin de patiënt zicht makkelijker over kan geven aan een interventie. Ook is er een workshop over de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting, die de basis vormen voor de adviezen van ergocoaches aan collega's.In de workshop ‘Kleine hulpmiddelen, groot gemak’, gaat men praktisch aan de slag met kleine hulpmiddelen die toepasbaar zijn in de thuiszorg en zorgorganisatie.

Op de speciaal ingerichte Hulpmiddelenmarkt presenteren bedrijven en organisaties uit de sector zich. Bezoekers kunnen demonstraties bijwonen, informatie inwinnen en producten uitproberen. We eindigen de dag met theater, muziek en humor bij een optreden van Arianda Schepens met het Hebbes Theater.

Inschrijven

Kijk op www.gezondenzekerregiodag.nl voor het volledige workshopprogramma, alle informatie en het inschrijfformulier.

De Gezond & Zeker Regiodag kost €75,- voor werknemers van deelnemers van Utrechtzorg of leden van WZW, en €125,- voor niet-deelnemers. Accreditatie bij het Kwaliteitsregister V&V voor de Gezond & Zeker Regiodag is aangevraagd, maar nog wel onder voorbehoud.

De Gezond & Zeker Regiodag in Ede is een initiatief van Utrechtzorg, WZW en RegioPlus.