- handreikingsite.png

Handreiking - Begeleiding is vanzelfsprekend voor iedereen!

24 november 2022

In onze nieuwe handreiking "Begeleiding is vanzelfsprekend voor iedereen!" vindt u oplossingsrichtingen en puzzelstukken om zelf aan de slag te gaan met het begeleidingsvraagstuk in zorg en welzijn.

De juiste begeleiding voor iedereen die bijdraagt aan zorg en welzijn; student, zij-instromer, starter, collega, vrijwilliger, mantelzorger…

Goede begeleiding is essentieel

In elke organisatie wordt aandacht gegeven aan het begeleiden van (toekomstige) professionals. De kwaliteit van zorg en welzijn staat of valt met de inzet van iedereen die hieraan een bijdrage levert vanuit zijn/haar expertise, talenten en motivatie. Zonder begeleiding is het niet mogelijk om mensen met hart voor zorg en welzijn optimaal in te zetten.

In de uitwerking van één van de drie strategische thema’s binnen de lerende regio kwam begeleiding dan ook niet verrassend met stip op 1 als belangrijkste vraagstuk in de regio.

Input uit de lerende regio

Al wandelend door de lerende regio, in gesprekken en interviews, het inventariseren van best practices en het raadplegen van bronnen hebben we stilgestaan bij het begeleidingsvraagstuk. En bij de krachtige initiatieven die een bijdrage leveren aan structurele oplossingen, zoals de inzet van leercoaches en begeleiden op maat. Met deze initiatieven kan het hoofd worden geboden aan de problemen die ontstaan door een gebrek aan tijd, capaciteit en kwaliteit voor zorgvuldige begeleiding.

Het resultaat van deze ontwikkelsessies is deze handreiking voor eenieder die zich bezighoudt en aan de slag wil gaan met het fenomeen begeleiding.

Nieuwe ideeën

In deze handreiking brengen we ordening aan in de bevindingen uit de praktijk en koppelen deze aan een geschikte aanpak. Zo bieden we een aanzet voor zowel nieuwe oplossingsrichtingen als bestaande initiatieven die we kunnen verbinden en verder brengen.

Samenwerken aan een lerende regio

Deze handreiking geeft invulling aan de strategische koers "Samenwerken aan een lerende regio" die we samen als regio inzetten. Voor meer informatie over de handreiking en de strategische koers kunt u contact opnemen met Jan Joosten via jjoosten@utrechtzorg.net en Erna Laclé via elacle@utrechtzorg.net.