- javier-matheu-ahdeiqdic7q-unsplash.jpg

Health Hub Utrecht onderzoek: obstakels bij werven en behouden van personeel

15 november 2022

Uit onderzoek van het Nivel, in opdracht van Health Hub Utrecht (HHU), blijkt dat aspecten als salaris en arbeidsvoorwaarden en de flexibiliteit van roostering de grootste obstakels vormen bij het werven van zorgpersoneel. Bij het behoud van personeel speelt mentale werklast de grootste rol. Daarnaast zijn de salarissen in de sector zorg en welzijn te laag, zeker in vergelijking met concurrerende sectoren. Bereikbaarheid en wonen speelt een minder grote rol, zowel bij het werven van personeel als bij het behouden ervan.

Om voldoende kwalitatieve en toegankelijke zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat er voldoende professionals in de regio zijn. De coalitie Aantrekkelijke arbeidsmarkt binnen de HHU is actief om te zorgen dat bij een toenemende zorgvraag in de samenleving straks ook voldoende zorgpersoneel beschikbaar is. De HHU heeft daarom Nivel onderzoek laten doen in welke mate wonen en bereikbaarheid een probleem vormen bij het behoud en werven van personeel in de arbeidsmarkt zorg en welzijn.

Bereikbaarheid en wonen vooral een obstakel bij werving, in mindere mate bij behoud van personeel

Er blijken duidelijke verschillen te zijn tussen de obstakels die werkgevers in de sector zorg en welzijn ervaren bij het werven en die bij het behouden van personeel. Voor het behoud van werknemers vormt de factor ‘bereikbaarheid en wonen’ geen groot obstakel, geven zij aan. In de figuur zien we dan ook dat genoemde obstakels ‘wonen en werken’(met lichtblauwe achtergrond) een groter obstakel vormen bij werven (lichtblauwe balk) dan bij behoud (donkerblauwe balk).

Mentale werklast belangrijkste knelpunt voor behoud van personeel

Waar de factor ‘salaris en arbeidsvoorwaarden’ als het grootste obstakel wordt gezien bij het werven van personeel, is de factor ‘mentale werklast’ het grootst bij het behouden van personeel; hier komt ‘salaris en arbeidsvoorwaarden’ op de tweede plek. De meeste organisaties geven aan dat de salarissen die in de sector zorg en welzijn geboden worden te laag zijn, zeker in vergelijking met andere concurrerende sectoren.

Effect van het oplossen van ervaren obstakels

Om personeel beter te kunnen werven, moet de aandacht gaan naar salarissen en
arbeidsvoorwaarden. Onderzoeker Art van Schaaijk van Nivel: “De meeste obstakels die we hebben onderzocht, zijn niet direct regionaal op te lossen. Het vinden van oplossingen vergt een gezamenlijke aanpak van werkgevers in de sector zorg en welzijn, zorgverzekeraars en de (landelijke) politiek”. Organisaties zouden inhoud en organisatie van het werk aan moeten passen, om hun personeel ook te behouden. Het integraal en multidisciplinair aanpakken van de verschillende typen obstakels is noodzakelijk. Daarbij is het belangrijk om niet alleen in te zetten op werving, maar zeker ook op het behoud van medewerkers.

Arbeidsmarktonderzoeker Mariëtte Roest van Utrechtzorg geeft aan: “Het is duidelijk wat (potentiële) werknemers in zorg en welzijn volgens de werkgevers verlangen: een beter betaalde baan, met meer flexibiliteit en een kleinere mentale werklast. Niet alleen de sector, maar de hele maatschappij zou zich moeten inzetten om dit zo snel mogelijk te realiseren.”

Relatieve importantie van factoren bij het werven en behoud van personeel gerangschikt op hun belang bij het werven. (n=142).

Over het onderzoek

De partijen betrokken bij de Health Hub Utrecht (HHU), een alliantie van partners in de regio Utrecht die gezamenlijk kennis en kunde aanwendt om drie grote uitdagingen in de sector zorg en welzijn aan te gaan. Eén van die uitdagingen betreft de arbeidsmarkt. Daar speelt de vraag in welke mate ‘bereikbaarheid en wonen’ een issue is bij werving en behoud van zorgpersoneel. Het Nivel heeft hiervoor een enquête uitgezet onder werkgevers in de sector zorg en welzijn die zich bezighielden met personeelsbeleid. In totaal hebben 142 personen de enquête volledig ingevuld. Uitkomsten van het onderzoek bieden handvatten voor eventuele vervolgstappen met betrekking tot het (regionale) beleid.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Mariëtte Roest via mroest@utrechtzorg.net, of Art van Schaaijk (Nivel) via a.vanschaaijk@nivel.nl.