Impact corona op imago arbeidsmarkt zorg en welzijn

14 september 2020

Wat is de impact van corona op het imago van de arbeidsmarkt zorg en welzijn?

Impact corona

Het samenwerkingsverband RegioPlus, waar Utrechtzorg onderdeel van uitmaakt, heeft marktonderzoeksbureau Motivaction opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het imago van de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Daarbij is specifiek ook gekeken naar de impact van corona, en wat de beweegredenen van mensen zijn om in de huidige situatie te kiezen voor leren of werken in zorg en welzijn.

We zien dat de positieve associaties van werken in zorg en welzijn - zoals betekenisgeving, voldoening en samenwerking - door corona nog positiever zijn geworden. Negatieve associaties als flexibiliteit werkuren, werkdruk, salaris en arbeidsvoorwaarden zijn door corona juist negatiever geworden.

Beeld (toekomstige) zorgprofessionals

Zorgprofessionals geven aan dat hun beeld van de zorg ook negatief veranderd is door de coronacrisis, al zijn zij nog altijd een stuk positiever dan mensen die niet werken in de sector. Dit kan duiden op een onvolledig beeld dat anderen hebben van de zorgsector. Dat er binnen de politiek en in de media nu veel aandacht is voor sommige van de negatieve aspecten, doet het imago geen goed. Wel heeft het respect versterkt ten aanzien van zorgmedewerkers die gezondheidsrisico’s voor anderen namen, corona zorgt voor bewustwording van hoe onmisbaar en veelzijdig de zorg is.

Wat nog opvalt is dat jongeren positiever zijn over werken in de sector dan voorheen, mede omdat zij betekenisgeving belangrijk vinden. Ook zien zij meer kansen voor technologische ontwikkelingen in de sector. Binnen de sector zien we dat werken in zorg en welzijn meer belangstelling geniet dan voorgaande jaren.

Meer informatie

Het volledige onderzoeksrapport plus de aanbevelingen kunt u downloaden.

Heeft u vragen over arbeidsmarktonderzoek? Neem dan contact op met Mariëtte Roest via mroest@utrechtzorg.net.