Janneke Brink-Daamen (Tergooi MC) versterkt Raad van Toezicht Utrechtzorg

31 maart 2022

Vanaf 1 april 2022 treedt Janneke Brink-Daamen toe tot de Raad van Toezicht van Utrechtzorg. Zij volgt hiermee Irene Vriens (voorheen bestuurder De Koperhorst) op in de Raad van Toezicht van de werkgeversorganisatie.

Samenwerking in de regio

Janneke Brink-Daamen is voorzitter van de Raad van Bestuur van Tergooi MC, het ziekenhuis voor de regio Gooi en Vechtstreek. Zij is opgeleid als bedrijfskundige en is onder meer werkzaam geweest bij het UMC Utrecht, Erasmus MC en Rijnstate.

Vincent Alkemade (directeur-bestuurder Utrechtzorg): “Ik ben bijzonder blij dat Janneke onze Raad van Toezicht komt versterken. Ze is een betrokken bestuurder met oog voor de zorgprofessional, en is gericht op samenwerking in de keten. Het programma ‘Zorg Dichterbij’ in de Gooi en Vechtstreek is daar een aansprekend voorbeeld van. Verder brengt ze natuurlijk de nodige kennis en ervaring mee uit de ziekenhuiswereld. Die achtergrond kan bijdragen aan een verdieping van de samenwerking op personeelsvlak tussen de organisaties en de branches.”

Janneke Brink-Daamen: “Met veel plezier treed ik toe tot de Raad van Toezicht van Utrechtzorg. De uitdagingen op de arbeidsmarkt blijven toenemen. Voor alle zorginstellingen geldt dat voldoende, enthousiaste en betrokken medewerkers niet alleen noodzakelijk zijn om aan de toenemende zorgvraag te voldoen, maar ook om de kwaliteit te blijven leveren en verder te verhogen. Alleen samen kunnen we tot oplossingen komen, samenwerking in de eigen regio is hierbij cruciaal. Ik kijk ernaar uit om in de rol van toezichthouder een bijdrage te kunnen leveren.”

Samenstelling RvT Utrechtzorg

De Raad van Toezicht van Utrechtzorg bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en voorzitter audit committee, en vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties uit regio's Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek.

De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • De heer A. Wolfsen (voorzitter Raad van Toezicht)
  • De heer A. Bouvy (voorzitter audit committee)
  • Mevrouw M.A.E. Hagen (bestuurder QuaRijn, VVT)
  • De heer R.J.A. Caubo (directeur SOVEE, sociaal domein)
  • De heer F.J.M. van der Linden (bestuurder Humanitas DMH, GHZ)
  • De heer T.C. den Hertog (bestuurder Lister, GGZ)
  • Mevrouw J. Brink – Daamen (bestuurder Tergooi MC, ziekenhuis)