- jongraattt.png

Op 3 december presenteerde Jong RAAT het plan "Maak Impact Eenvoudig".

Maak Impact Eenvoudig

Na maanden van brainstorms, denktanks en trainingen vond op 3 december het Jong RAAT event "Maak Impact Eenvoudig" plaats. Als Jong RAAT werkte de nieuwe Utrechtse generatie zorgprofessionals de afgelopen tijd aan het terugdringen van de personeelstekorten. De uitstroom onder jonge professionals is alarmerend, en deze groep heeft daarom samen met Utrechtzorg en beroepsvereniging V&VN de handen ineen geslagen om dit samen aan te pakken. In de woorden van Erik Gerritsen, die een speciale videoboodschap opnam voor de groep: "Niet klagen of weggaan uit de zorg, maar zelf op zoek gaan naar oplossingen die ertoe leiden dat minder mensen uitstromen."

De ruim 80 aanwezigen in het Bartholomeus Gasthuis werden meegenomen in het gelijknamige plan "Maak Impact Eenvoudig". Hierin worden vier oplossingsrichtingen aangekaart die elke zorg-, welzijns- of onderwijsorganisatie direct kan inzetten. Door klein te beginnen kan grote verandering in gang worden gezet. Onder het motto "#investeereenuur" wordt elke organisatie uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met de concrete interventies van Jong RAAT.

John Taks, bestuursvoorzitter van het Diakonessenhuis, verzorgde de opening van de bijeenkomst. "We moeten jonge mensen vinden, binden en behouden voor zorg en welzijn. Maar vooral essentieel is dat we naar ze luisteren en open staan voor deze ideeën", vertelde Taks.

Maak Impact Eenvoudig

Door te investeren in kleine interventies, gebaseerd op de praktijk, kan elke organisatie bijdragen aan het behoud van zorgprofessionals. Samen zorgen deze kleine interventies voor een grote impact. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Hierbij wordt gefocust op vier onderwerpen: elkaar zien, voorbij de basis, overbruggen, en grip op het moment. Download het plan hier. Wilt u een fysiek exemplaar van het plan ontvangen? Dit kunt u bestellen via secretariaat@utrechtzorg.net.

Het plan Maak Impact Eenvoudig bevat naast concrete interventies ook de impact roadmap van Jong RAAT. Hierin kunt u lezen hoe de groep de knelpunten in de sector heeft onderzocht en vervolgens tot een oplossingsrichting is gekomen.

Jong RAAT 2020

Herkent u één of meerdere praktijksituaties? Kies dan één van de bijpassende interventies en meld u aan voor de proeftuin in 2020. Utrechtzorg heeft middelen beschikbaar gesteld om u te helpen bij deze eerste stap. Ontvangt u graag hulp uit de praktijk? Vraag een adviesgesprek aan met een van de onderzoekers en ontwerpers van Jong RAAT via 030 - 634 0808.

De groep van Jong RAAT 2019 bestond uit Christina van den Heuvel, Danielle Groothuis, Linda de Valk, Marlies Osinga, Mirthe Kiekebos en Tessy Zwakenberg, met begeleiding van Josefien Jeninga (Utrechtzorg) en Thianna Noordzij (V&VN). Ook in 2020 willen Utrechtzorg en V&VN een groep jonge zorg- en welzijnsprofessionals in hun kracht zetten en ondersteunen om zelf met oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek te komen. De leden van deze originele Jong RAAT-groep zullen bij het initiatief betrokken blijven als adviseurs.

Heeft u interesse, of kent u werknemers binnen uw organisatie die bij Jong RAAT 2020 zouden willen aansluiten? Of heeft u vragen over het plan "Maak Impact Eenvoudig"? Neem dan contact op met Josefien Jeninga via jjeninga@utrechtzorg.net of 030 - 634 0808.

Jong RAAT is een initiatief van Utrechtzorg en V&VN. Met speciale dank aan Fundamentals Academy, De PlaatPraters, New Business Lab en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.