"Jouw verhaal, onze zorg"

26 mei 2021

Binnen het project "Jouw verhaal, onze zorg" doen we verhalend onderzoek naar uitstroom en behoud.

Werken in de zorg verbeteren

Elk jaar wisselt één op de vijf medewerkers in de zorg van baan. Dat is een enorm verloop met veel consequenties: afscheid nemen van een collega, werving en selectie van een nieuwe collega, vaak een tijdelijke medewerker inzetten en daarna (hopelijk) een nieuwe collega inwerken. Het leidt tot hoge kosten, veel extra werk en onrust bij medewerkers en cliënten.

In 2020 ontstond de wens om op geheel andere wijze te willen ontdekken hoe we het werken in de zorg kunnen verbeteren. AxionContinu (VVT), QuaRijn (VVT), Reinaerde (GHZ) en Sherpa (GHZ) hebben daarom samen met Utrechtzorg en twee externe partijen de handen ineen geslagen en zijn het project "Jouw verhaal, onze zorg" gestart.

Digitaal vertelpunt

In de eerste fase zijn vanaf 10 mei 2021 alle medewerkers, oud-medewerkers, uitzendkrachten en ZZP’ers van deze vier organisaties benaderd met de vraag om (anoniem) één of meer verhalen te delen over situaties waarin zij overwegen een andere baan te zoeken. Deze verhalen worden verzameld in een speciaal digitaal vertelpunt en staan in het vervolg van het project centraal.

Proces

Na het verzamelen gaat een afvaardiging van de organisaties op zoek naar de rode draad en de centrale thema’s in deze verhalen, en volgt er een brainstorm over mogelijke oplossingen. Ook medewerkers kunnen zich hiervoor aanmelden. In een vervolgbijeenkomst worden concrete acties bedacht en gepresenteerd aan de bestuurders. De deelnemende organisaties trekken in dit proces gezamenlijk op en kunnen goede ervaringen met elkaar delen.

Daarna volgt een fase van action learning. Een afvaardiging van de deelnemende organisaties gaat op bezoek bij andere organisaties (buiten de sector) om te ervaren hoe zij vergelijkbare vraagstukken oplossen. Door anders naar de vraagstukken te kijken volgt naar verwachting ook een ander soort oplossingen, die direct zullen worden getest binnen de organisaties.

Meer informatie

Deze branche-overstijgende en actiegerichte aanpak wordt door een enthousiaste projectgroep vormgegeven. Via de website en nieuwsbrief van Utrechtzorg zullen de (tussentijdse) resultaten gedeeld worden.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net of 06-49370942.