Kabinet verlengt subsidie coronabanen in de zorg

02 juni 2021

Subsidie coronabanen

Instellingen kunnen “op zo kort mogelijke termijn” subsidie aanvragen voor coronabanen in de zorg in het tweede helft van het jaar. Het kabinet heeft besloten de subsidie te verlengen, waarvoor 40 miljoen euro is uitgetrokken. Belangrijk is wel dat medewerkers die met deze subsidie worden aangenomen, uiterlijk 1 oktober in dienst komen.

Nog dit jaar zal de zorg bezig zijn met een inhaalslag, omdat de afgelopen tijd veel operaties wegens corona zijn uitgesteld. Daarom zullen zorginstellingen ook in het najaar nog veel extra handen nodig hebben, schrijft demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Met de speciale subsidie kunnen onder meer zorgassistenten en gastvrouwen en -heren worden aangenomen.

Zorgreserve

Eerder vroeg de Kamer om ook een landelijke ‘zorgreserve’ op te bouwen. Via een campagne moeten mensen geworven worden om op de reservebank plaats te nemen, voor het geval er behoefte is aan extra menskracht in de zorg. Deze campagne is begin mei gestart, en heeft via sociale media, radio en kranten enkele miljoenen mensen bereikt.

Tot nu toe hebben 336 mensen zich aangemeld. Eind 2021 moet de teller op 2000 staan. Uit een verkenning die nog wordt uitgevoerd, moet blijken of dat aantal genoeg is.

BRON: Skipr / ANP

Meer informatie

Uiteraard houden we u op de hoogte van de mogelijkheden rondom coronabanen. Lees ook onze eerdere update. Heeft u vragen over coronabanen? Neem dan contact op met Gabriëlle Peereboom of Jet van den Hoek via gpeereboom@utrechtzorg.net of jvandenhoek@utrechtzorg.net.