- pexels-fauxels-3184418_web.jpg

Nieuwe editie Leergang Strategische Personeelsplanning start in september

08 juni 2023

De sector zorg en welzijn is een dynamische sector. Overschotten en tekorten wisselen elkaar steeds sneller af. De toekomst voorspellen is lastig, maar je kunt je er wel op voorbereiden. Waardoor je beter in staat bent je HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten.

Start nieuwe editie

Zorgorganisaties staan voor belangrijke uitdagingen: tekorten op de arbeidsmarkt, vergrijzing van het personeelsbestand en een toenemend verzuim. De rol van HR is belangrijker dan ooit. Dat vraagt om helder inzicht en concreet handelingsperspectief. Door op een datagedreven manier beslissingen te nemen over uitdagingen en interventies, kun je effectieve oplossingen vinden en de HR-prestaties van je organisatie verbeteren. Maar waar moet je beginnen?

Vanaf september bieden we weer de Leergang Strategische Personeelsplanning aan, in samenwerking met PFZW. In 4 plenaire sessies en 3 individuele consulten krijg je vanuit data en bestaande cases zicht op passende oplosrichtingen bij de gekozen uitdaging(en). Onder begeleiding van de experts van PFZW werk je dit uit in een plan van aanpak.

Samenwerken aan datagedreven HR

Het thema Strategische Personeelsplanning (SPP) is een veelgebruikte term binnen het vakgebied Human Resources Management (HRM). SPP neemt relevante ontwikkelingen (voor in de toekomst) mee bij het beoordelen en bepalen van de benodigde medewerkers in de organisatie. Juist nu is het belangrijk te leren van onverwachte gebeurtenissen en ze als ervaringsmateriaal mee te nemen in het bepalen van nieuwe risico's en kansen voor de toekomst binnen jouw organisatie en voor de samenwerking in de regio.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vind je in de brochure. Heb je nog vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met naar Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net. De leergang start op 11 september.