Mijlpalen voor het Regionaal Talent- en Transferpunt (RTTP)

24 november 2021

Afgelopen zomer informeerden we u voor het laatst over ons Regionaal Transfer- en Talentpunt (RTTP). Die update leest u hier. In de afgelopen zomer hebben we meerdere mijlpalen bereikt, waarvan we u graag op de hoogte brengen.

Kandidatenreis in kaart

Samen met de betrokken zorg- en onderwijsorganisaties hebben we de kandidatenreis in kaart gebracht. De vraag die hierbij centraal stond, was: wat willen we dat een kandidaat allemaal meemaakt in zijn of haar reis door het RTTP? We hebben met succes antwoord kunnen geven op deze vraag en konden de eerste vereisten in kaart brengen met betrekking tot de communicatie, juridische vormgeving, ICT-ondersteuning én financiering.

Model voor het begeleidingsvraagstuk

Speciaal voor het RTTP werken we aan een nieuw model voor het begeleidingsvraagstuk. Zo krijgen we goed zicht op de obstakels die kandidaten tijdens hun reis door het RTTP ervaren. Thema’s die bij dit vraagstuk horen zijn bijvoorbeeld:

  • Extra begeleiding door loopbaancoaches van Sterk in je werk, om voor langere termijn aan kandidaten te worden gekoppeld
  • Extra capaciteit voor praktijk- en werkbegeleiding vanuit het ROC
  • Een buddysysteem voor kandidaten
  • Het betrekken van kandidaten bij een klankbordgroep

Werving van de kandidaten

We zijn gestart met het werven van kandidaten. De eerste kandidaten kunnen naar verwachting in december starten met een gesprek bij ROC Midden Nederland om hun arbeidsmarktprofiel en opleidingskansen in kaart te brengen. De volgende stap is het plaatsen van kandidaten bij één van de deelnemende organisaties, zodat zij het eerste deel van de ketenstage kunnen lopen.

Afstemming met betrokken partijen

Samen met de betrokken zorg- en onderwijsorganisaties stemmen we op dit moment de eerste vereisten af voor de operationalisering van het RTTP. In afstemming met de Utrechtse Talent Alliantie (UTA) kijken we daarnaast naar mogelijke fondsen en expertise voor dit onderdeel.

Communicatiebureau

Binnenkort kiezen we een communicatiebureau om aan de slag te gaan met een strategische communicatiecampagne voor de werving van kandidaten én deelnemende zorgorganisaties.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het RTTP of ook deelnemer worden? Neem dan contact op met Rita Melein via rmelein@utrechtzorg.net.