Update Regionaal Talent en Transferpunt (RTTP)

21 juli 2021

Een update over het Regionaal Talent en Transferpunt Zorg en Welzijn (RTTP). U leest de vorige update hier.

RTTP

Er zijn de afgelopen tijd veel waardevolle gesprekken gevoerd met verschillende organisaties uit de regio over het kerndoel van het RTTP: het toeleiden van mensen die vanuit een andere sector aan de slag willen in zorg en welzijn. De belangrijkste conclusie uit deze gesprekken is dat er in de regio voldoende organisaties zijn die deze zij-instromers in beeld hebben én kansen zien om hen - in lijn met de skills based aanpak van het RTTP - te screenen en toe te leiden naar een opleiding of baan in zorg en welzijn. De specifieke rol die het RTTP hierin kan spelen wordt met de deelnemers van het RTTP na de zomer in meer detail besproken.

De businesscase die is geschreven ten behoeve van de subsidieaanvraag bij de gemeente Utrecht wordt binnenkort besproken. Eind augustus wordt de subsidieaanvraag vervolgens ingediend. Na de zomer gaat het RTTP samen met de deelnemers een purpose case invullen, zodat er een gedeelde visie op het RTTP geformuleerd kan worden.

Met het UMCU, Careyn en Reinaerde wordt gekeken hoe de eerste teams gaan starten met de pilot. Het doel is om aan het einde van de zomer een inhoudelijk beeld te hebben van de knelpunten rondom plaatsing van zij-instromers binnen de verschillende organisaties en een hierbij passende werkvorm af te spreken.

Deelnemers

De deelnemende organisaties van het RTTP zijn op dit moment Reinaerde, Careyn, UMCU, St. Antonius Ziekenhuis, ROC Midden Nederland, Kwintes, AxionContinu, de gemeente Utrecht en Utrechtzorg. We onderhouden verder contact met meerdere stakeholders in de regio zoals UWV, U10 en de provincie Utrecht. Er zijn gesprekken met andere zorgorganisaties om zich aan deze eerste groep toe te voegen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het RTTP, of ook deelnemer worden? Neem dan contact op met Rita Melein via rmelein@utrechtzorg.net.