Update Regionaal Talent en Transferpunt (RTTP)

23 juni 2021

Een update over het Regionaal Talent en Transferpunt Zorg en Welzijn (RTTP).

Fase II gestart

Deze maand vond het eerste stuurgroep overleg plaats voor fase II van het RTTP. Het RTTP wordt een platform waar vraag en aanbod van werken in zorg en welzijn elkaar ontmoeten. Door over organisatiegrenzen heen te kijken zetten we de eerste stappen richting regionaal werkgeverschap.

In deze fase gaan we aan de slag met 4 deelthema’s die voor de operationalisering van het RTTP moeten zorgen. Deze deelthema’s zijn:

  • Opleiden zonder diploma, met kwaliteit
  • Regionaal werkgeverschap
  • Begeleiders van kandidaten RTTP
  • Randvoorwaarden operationalisering

Op elk deelthema zal de komende tijd hard worden gewerkt om antwoorden te krijgen op vragen die we daarbij hebben. Er wordt ook onderzocht hoe we met een zo homogeen mogelijke kandidatengroep de eerste opzet van het RTTP kunnen starten. Hiervoor worden gesprekken met huidige initiatieven in het land gevoerd, en waar mogelijk best practices overgenomen en lijnen uitgezet om inhoudelijk samen te werken.

Deelnemers

De deelnemende organisaties van het RTTP zijn op dit moment Reinaerde, Careyn, UMCU, St. Antonius Ziekenhuis, ROC Midden Nederland, Kwintes, AxionContinu, de gemeente Utrecht en Utrechtzorg. We onderhouden verder contact met meerdere stakeholders in de regio zoals UWV, U10 en de provincie Utrecht. Er zijn gesprekken met andere zorgorganisaties om zich aan deze eerste groep toe te voegen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het RTTP, of ook deelnemer worden? Neem dan contact op met Rita Melein via rmelein@utrechtzorg.net.