Column Vincent Alkemade: Regionaal Talent en Transferpunt

27 januari 2021

Directeur-bestuurder van Utrechtzorg Vincent Alkemade schrijft in 'Regionaal Talent en Transferpunt' over het nieuw te ontwikkelen RTTP.

Tekorten

Ik val maar met de deur in huis. Zonder extra inspanningen kan het aantal onvervulbare vacatures in onze regio zomaar oplopen tot zo’n vijfduizend in dit jaar. Laat dat getal maar eens rustig op u inwerken. Vijfduizend plekken die moeten worden opgevuld door medewerkers die extra diensten draaien. Iets dat ze momenteel ook al volop moeten doen wegens de coronapandemie. Dit leidt tot extra verzuim. Een tijdelijke oplossing is de inzet van externe inhuur. Dat is niet het pad naar een duurzame toekomst en het is bovendien zeer kostbaar. Wat kunnen we dan wel doen?

Kansen voor zij-instroom

Gelukkig zijn er kansen. Stelt u zich nu eens voor dat een (liefst fors) deel van de mensen dat de komende tijd hun baan verliest de switch zou maken naar zorg en welzijn. Al deze mensen uit de horeca, sport en recreatie, luchtvaart en persoonlijke dienstverlening zouden we met open armen moeten ontvangen. Nieuwe, gemotiveerde collega’s met een frisse blik van buiten. Geweldig toch? We hebben mensen nodig en ze zijn er nu. Laten we samen gebruik maken van deze unieke kans!

Zijn we ook klaar om deze zij-instromers te ontvangen? Er zijn al mooie voorbeelden waar we van kunnen leren en ook met de komende Ontdekdezorg week zetten we volop in op zij-instroom. Feit blijft dat een deel van deze mensen binnen twee jaar helaas weer uitstroomt. Dat ligt mede aan verkeerde verwachtingen, maar ook aan de wijze waarop nieuwe mensen worden ontvangen en begeleid. Of beter gezegd het gebrek daaraan, wat vaak wordt veroorzaakt door capaciteitsproblemen.

Anders organiseren

Het probleem is helder, maar hoe organiseren we dat dan op een andere manier? Wat mij betreft verleggen we de focus van diploma’s naar skills, zodat het potentieel aan kandidaten toeneemt. Door in te zetten op goed opvangen en begeleiden investeren we in duurzaam inzetbare zorg- en welzijnsmedewerkers voor de komende jaren. Onderwijs dat over grenzen durft te kijken is daarbij onmisbaar. Daarnaast zullen we ons moeten richten op het verbeteren van de overstap van werk naar werk. Hoe soepeler overstappen kan, des te aantrekkelijker het wordt. Alles met het doel om mensen voor een langere periode aan de sector te verbinden.

Regionaal Talent en Transferpunt Zorg en Welzijn

Op initiatief van Utrechtzorg en de gemeente Utrecht is door bureau Berenschot een maatschappelijke businesscase opgesteld. Het resultaat hiervan is het plan van aanpak voor het Regionaal Talent en Transferpunt Zorg en Welzijn (RTTP) voor de regio Utrecht. Dit op te zetten Transferpunt wordt een co-creatie van zorgaanbieders, gemeenten (U10), publiek en privaatonderwijs (mbo), UWV, sociale diensten, de provincie Utrecht, de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht, de coalitie Aantrekkelijke Arbeidsmarkt van de Health Hub Utrecht en andere stakeholders om de breedte en onafhankelijkheid te benadrukken. Samen ontwikkelen we een platform waar vraag en aanbod van werken in zorg en welzijn elkaar ontmoeten. Door over organisatiegrenzen heen te kijken zetten we de eerste stappen richting regionaal werkgeverschap.

Dit doen we graag samen met u. Nieuwsgierig geworden? Op 11 februari verzorgen we om 10 uur een webinar over het plan rondom het Regionaal Talent en Transferpunt Zorg en Welzijn en de Ik Zorg Shop. U bent van harte welkom!