Nieuw: GoedGebruik Hulpmiddelen Website

29 april 2021

De website GoedGebruik is vernieuwd! Maakt u al gebruik van deze gratis instructievideo's?

GoedGebruik tegen fysieke belasting

Met meer dan 200 instructiefilms over gezond in werken in de zorg en een nieuw ontwerp heeft Gezond & Zeker de website GoedGebruik weer helemaal up to date gemaakt. Wanneer het verzuim stijgt, is duurzame inzetbaarheid een voorwaarde om ons zorgstelsel draaiende te houden. Gezond & Zeker draagt hier met de vernieuwing van GoedGebruik aan bij met praktische informatie over hoe klachten aan de rug, nek en schouders voorkomen kunnen worden.

Gratis instructievideo's

Op de vernieuwde GoedGebruik website vindt u allerlei instructievideo’s over het juiste gebruik van verschillende hulpmiddelen. In de video’s worden allerlei handelingen belicht die zorgprofessionals dagelijks tegenkomen, zoals het verplaatsen in bed of hulp bij het gaan zitten. Alle instructiefilms en aanvullende informatie op www.goedgebruik.nl is conform de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting, zoals ze zijn afgesproken door de sociale partners in zorg en welzijn. Die geven immer precies wanneer fysieke belasting verandert in overbelasting. De informatie op de website sluit aan bij het eerder bij Gezond & Zeker uitgegeven GebruiksBoekje.

Het leren op afstand via de GoedGebruik instructiefilms lijkt te voorzien in een enorme behoefte. Bij elkaar zijn de films meer dan 10 miljoen keer op YouTube bekeken.

De vernieuwing van GoedGebruik is mogelijk gemaakt door Gezond & Zeker en RegioPlus, het samenwerkingsverband van de veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn (waaronder Utrechtzorg).