Nivel en Utrechtzorg starten regionale kennisalliantie

11 april 2022

Onderzoeksinstituut Nivel en arbeidsmarktorganisatie Utrechtzorg slaan de handen ineen en vormen een regionale kennisalliantie. Dankzij deze samenwerking wordt het regionale arbeidsmarktbeleid ondersteund met krachtig wetenschappelijk onderzoek. De partijen vullen elkaar aan: waar het Nivel bekend staat om haar hoogwaardige, betrouwbare onderzoek, kent Utrechtzorg de spelers op de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn als geen ander.

Foto: Vincent Alkemade (directeur-bestuurder Utrechtzorg) en Roland Friele (adjunct-directeur Nivel)

Concrete vraagstukken

Dankzij de alliantie worden concrete arbeidsmarktvraagstukken uit het werkveld beantwoord met gedegen wetenschappelijk onderzoek. Hier kunnen vervolgens praktische interventies op ingezet worden. Geen overbodige luxe voor het werkgebied van Utrechtzorg, waar regionaal een gezamenlijk tekort van 13.900 zorgmedewerkers wordt voorspeld in het jaar 2031.

Zo starten de onderzoekers met de vraag welke patronen er te ontdekken zijn in de uitstroom van medewerkers. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de dataverzameling van Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg van het Nivel en van het landelijke uitstroomonderzoek van Presearch en RegioPlus. Ook kijken het Nivel en Utrechtzorg naar wat er nodig is om de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers te vergroten.

Samenwerking

“De samenwerking met Utrechtzorg past perfect bij onze missie: ‘kennis voor betere zorg’. Samen met Utrechtzorg gaan we op zoek naar de beste aansluiting tussen de behoefte van zorgmedewerkers en die van zorgorganisaties. Als die aansluiting goed is, dan kunnen zorgmedewerkers langer, met meer plezier, hun werk doen. Daar dragen we graag aan bij”, aldus Roland Friele, adjunct-directeur van het Nivel.

“Door deze samenwerking met het Nivel wordt de capaciteit wat betreft het verzamelen, duiden en delen van regionale arbeidsmarktdata flink uitgebreid. Daardoor kunnen we als regio gericht onderzoeken welke interventies het meeste effect zullen hebben en waar toekomstige knelpunten liggen. Zo kunnen we bijvoorbeeld doorrekenen wat er gebeurt met de tekorten als we het regionale verzuim weten terug te dringen met een aantal procent, of de deeltijdfactor juist verhogen”, aldus Vincent Alkemade, directeur-bestuurder van Utrechtzorg.

De partijen gaan in eerste instantie een samenwerking van twee jaar aan.