Online opleidingsplatform De Nationale Zorgklas live

24 april 2020

Via De Nationale Zorgklas kunnen medewerkers volledig online en binnen een week geschoold worden tijdens de coronacrisis.

Kwalitatief, snel en doelgericht aan de slag in de zorg

Op 20 april is De Nationale Zorgklas live gegaan. In een kort tijdsbestek is dit landelijke opleidingsplatform ingericht om medewerkers volledig online en binnen een week te kunnen scholen tijdens de coronacrisis. Kwalitatief, snel en doelgericht aan de slag kunnen in de zorg, dat is de ambitie. ActiZ heeft hiermee het initiatief genomen om, in samenwerking met landelijke partijen uit onderwijs en werkveld, snel een digitaal opleidingsplatform voor de zorg mogelijk te maken. Utrechtzorg is via RegioPlus betrokken bij dit initiatief.

Snelle start

De eerste groep van 62 deelnemers gaat eind april van start. Deze groep wordt opgeleid om snel inzetbaar te zijn op taakniveau helpende. Er is veel interesse in het platform en de verwachting is dat het aantal deelnemers de komende periode sterk zal stijgen. De trainingsprogramma’s zijn naast medewerkers ook toegankelijk voor -onder andere- vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers uit andere sectoren. Verder wordt het opleidingsaanbod spoedig uitgebreid, zodat huidige medewerkers geschoold kunnen worden tot taakniveau 3. De trainingen worden gegeven door vakbekwame docenten van opleidingsinstellingen uit het hele land. Zij borgen de kwaliteit van het aanbod en zorgen ervoor dat de lesstof voortdurend aansluit op de actualiteit.

Meer informatie

Meer informatie over De Nationale Zorgklas vindt u in de leaflet of via www.nationalezorgklas.nl. Heeft u als deelnemer van Utrechtzorg vragen over De Nationale Zorgklas? Neem dan contact op met Erna Laclé via elacle@utrechtzorg.net.

Bron: ActiZ