Oproep HU: focusgroep preventieve gezondheidszorg

25 januari 2022

Uitnodiging deelname focusgroep preventieve gezondheidszorg

Met de toenemende aandacht voor preventieve gezondheidszorg neemt ook het belang toe voor zorgprofessionals om een open gesprek met cliënten te kunnen voeren over gezonde leefstijl en het voorkomen van mogelijke gezondheidsproblemen. Zulke gesprekken kunnen lastig zijn, omdat ze zich niet beperken tot het eigen specialisme, maar heel breed gaan.

Er zijn verschillende modellen en gespreksinstrumenten beschikbaar die kunnen ondersteunen om een dergelijk gesprek te voeren. Een veelgebruikt model is bijvoorbeeld dat van positieve gezondheid waarin aandacht is voor verschillende 'pijlers’ van gezondheid: dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen. Zorgprofessionals kunnen bij het (leren) voeren van zulke gesprekken over gezondheid in brede zin wellicht baat hebben bij ondersteuning door een app.

Onderzoek hogescholen

De Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam doen gezamenlijk onderzoek naar hoe we dergelijke ondersteuning het best kunnen vormgeven. Welke hulp op welke wijze en op welk moment, is waardevol? Wat moet een dergelijke app doen en wat vooral niet?

Dit soort vragen willen de hogescholen graag met een aantal zorgprofessionals in een focusgroep bespreken. Dat doen ze aan de hand van een prototype.

Doe mee!

De HU nodigt zorgprofessionals van harte uit om deel te nemen aan een van de focusgroepen. Er is geen voorbereiding nodig en ook geen speciale kennis. Het is voldoende als u uw eigen kennis en ervaring uit uw dagelijkse praktijk meeneemt. U gaat met drie tot vijf andere zorgprofessionals in gesprek over het door ons ontwikkelde prototype: wat is er goed aan, wat kan erbeter, zou u een dergelijke app willen gebruiken, wanneer wel en wanneer niet?

Het doel is om tot een app te komen die zowel studenten als professionals op fijne en zinvolle wijze ondersteunt en helpt om te komen tot betere gesprekken met cliënten over gezondheid.

Praktische informatie

De sessie duurt 90 minuten. Voor het onderzoek is het belangrijk dat de sessie wordt opgenomen op video. Hiervoor is een privacy-formulier dat u in uw eigen tijd kunt lezen zodat u precies weet wat er met uw data gedaan wordt. Wanneer mogelijk vinden de sessies live plaats, maar wanneer nodig online. De planning is om de sessies in de tweede helft januari of eerste helft februari 2022 te laten plaatsvinden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Nationale Wetenschaps Agenda. Het wordt getrokken door Shakila Shayan. Bij Shakila kunt u per mail terecht voor extra informatie en om u aan te melden: shakila.shayan@hu.nl.