- nathan-anderson-fhijwobodrs-unsplash.jpg

Oproep RegioPlus: geef prioriteit aan de transformatie van werk in de zorg

23 mei 2024

Deze week publiceerde het CBS nieuwe cijfers over het aantal studenten dat dit studiejaar is begonnen aan een mbo- of hbo-opleiding tot verpleegkundige. Hieruit blijkt dat deze aantallen beduidend lager zijn dan twee jaar geleden. Op het hbo begonnen 26 procent minder studenten aan de opleiding, op het mbo 20 procent. En dat terwijl met de toenemende vergrijzing de vraag naar zorg alleen maar groeit.

Versnellen van de transformatie van werk in zorg en welzijn noodzakelijk

De transformatie van werk vraagt om een arbeidsmarkt waar waardevol werk op waarde wordt geschat en gewaardeerd, zowel door werkgevers als door de maatschappij. Waar werkgevers betere banen creëren om de huidige medewerkers te behouden en nieuwe studenten voor opleidingen aan te trekken. Banen die zijn aangepast op de mensen die in de sector (willen) werken, in plaats van dat mensen worden aangepast op de banen als gevolg van bureaucratische controlesystemen. Waar ruimte is voor maatwerk en passende en eerlijke arbeidsrelaties de norm zijn. Waar het werken in de zorg aantrekkelijk is, loopbaanmogelijkheden biedt en waarmee je betekenis geeft aan je leven. Om dit te realiseren is er structurele inspanning (en geld) nodig. RegioPlus ervaart de laatste cijfers van het CBS als een belangrijk alarmsignaal en het voornemen van de nieuwe regering voor een langstudeerboete helpt dan zeker niet.

Maak het vak van zorgprofessional aantrekkelijker

Gezien de laatste cijfers van het CBS, zal het vak van zorgprofessional aantrekkelijker moeten worden gemaakt. Ook het toekomstperspectief van zorgprofessionals moet worden verbeterd zodat de uitstroom zal afnemen. Een gebrek aan loopbaan-mogelijkheden is voor zorgmedewerkers vertrekreden nummer één, zo blijkt uit het jaarlijkse uitstroomonderzoek van RegioPlus. Zorgprofessionals hebben behoefte aan meer regie op hun baan en willen meer doorgroeimogelijkheden.

Regionaal werkgeverschap biedt kansen

Meer (regionale) samenwerking zal leiden tot een gezondere arbeidsmarkt en daarmee de opleidingen voor zorgprofessional interessanter maken voor studenten. Een gezonde arbeidsmarkt gaat in de kern over relaties tussen werkgevers, professionals en burgers. Belangrijk is ook de relatie tussen zorgorganisaties en inkopers, overheid en het zorgveld en tussen de zorg en onderwijs. De kwaliteit van die relaties bepaalt in hoeverre we met elkaar in staat zijn om de transformatie van werk vorm te geven en de maatschappelijke opgave in zorg en welzijn het hoofd te bieden. Samenwerking – regionaal en landelijk – is dus cruciaal en ook als het gaat om het vergroten van het aantal studenten mbo en hbo verpleegkunde.

Meer weten over dit artikel?

Neem dan contact op met Tim Rook, woordvoerder van RegioPlus.