Onderzoek Gezond & Zeker: plafondtilsystemen gunstig voor zorgverlener en cliënt

07 december 2021

De implementatie van plafondtilsystemen heeft positieve effecten op de fysieke belasting van zorgverleners, hun tijdinzet en de beleving van de cliënten. Lichamelijke klachten van zorgverleners zijn in korte tijd flink afgenomen, en voor cliënten zijn de systemen comfortabeler en minder vermoeiend. Daarnaast levert het gebruik ook een duidelijke tijdbesparing op ten opzichte van andere tilsystemen. Dit blijkt uit onderzoek van Gezond & Zeker in samenwerking met de Zeeuwse zorgorganisatie SVRZ.

Positieve effecten

Het in gebruik nemen van de plafondtilsystemen heeft zeer positieve effecten gehad. Rugklachten bij zorgverleners namen af met 18%, knieklachten met 42% en nek-, schouder- en armklachten zijn met 26% gedaald. Belangrijke resultaten, aangezien landelijk ongeveer een derde van het verzuim in de zorg te herleiden is tot dit soort klachten. Zorgverleners waren ronduit tevreden over de nieuwe systemen en gaven het hoge rapportcijfer van gemiddeld een 9.

Meer aandacht voor de cliënt

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat er sprake is van een aanzienlijke verkorting van de tijd nodig voor transfers van cliënten. Deze wordt verkort met 60 –120 seconden. Per dag betekent dat bij een cliënt die hulp nodig heeft bij transfers ongeveer 11 minuten per dag wordt vrijgespeeld. Die tijd kan gebruikt worden voor andere zaken, zoals aandacht voor de cliënt.

Directeur-bestuurder Jelle Boonstra van RegioPlus: ‘We zijn natuurlijk heel enthousiast over deze resultaten. Het is een voorbeeld van technologie die zorgverleners direct ondersteunt in hun werk en tegelijk de zorg voor cliënten kan verbeteren. Maar we moeten er wel voor waken dat deze tijdbesparing niet leidt tot een afname van de formatiegrootte. Want daarmee zou de werkdruk en de kans op fysieke overbelasting voor de zorgverlener immers even groot blijven. Met deze besparing moet heel zorgvuldig worden omgesprongen, om het draagvlak voor innovaties te behouden.’ Corneel de Oude, coördinator Veiligheid, Gezondheid, Welzijn bij SVRZ, onderschrijft dit: ‘Een oplossing hiervoor is, zoals ook het uitgangspunt is bij SVRZ, om deze tijd te benutten voor het nog bewuster veilig en gezond werken, extra aandacht voor de cliënt of om andere zorg gerelateerde taken uit te kunnen voeren die voorheen niet lukten (ook wel ‘care left undone’ genoemd).

Over het onderzoek

Gezond & Zeker is een project van de regionale werkgeversorganisaties - waaronder Utrechtzorg - verenigd in RegioPlus. Dit onderzoek is uitgevoerd door LOCOmotion, in opdracht van Gezond & Zeker. Het onderzoek vond plaats bij zorgorganisatie SVRZ. Het volledige rapport is te vinden via www.regioplus.nl.