Rapport AZW: Sociaal Domein

16 oktober 2019

Onderzoeksprogramma AZW heeft een rapport uitgebracht over het sociaal domein.

Meer inzicht in het sociaal domein

In opdracht van het onderzoeksprogramma AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) heeft Regioplan samen met Cebeon onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Aanleiding van het onderzoek was dat er meer zicht nodig is op hoe het sociaal domein is ingericht en welk effect dit heeft op de organisatie van arbeid en de arbeidsmarkt. Hoewel er al veel gepubliceerd is over de transformaties in het sociaal domein, was er tot op heden nog weinig bekend over de effecten daarvan op de arbeidsmarkt.

Het onderzoek beantwoordt drie hoofdvragen met 27 deelvragen:

  1. Hoe heeft het sociaal domein zich de afgelopen jaren ontwikkeld?
  2. Hoe ziet het sociaal domein er nu uit?
  3. Wat zijn de gevolgen van de verschillende inrichtingsvormen op de arbeidsmarkt?

Voor het onderzoek is deskresearch uitgevoerd, zijn interviews en groepsgesprekken gehouden en zijn enquĂȘtes gebruikt. "Dit onderzoek is met name interessant voor werkgevers, omdat ze na moeten denken over de vormgeving van het personeelsbeleid. Alleen, of samen met andere organisaties", vertelt Jos Mevissen, projectleider bij Regioplan.

Lees het volledige rapport of de samenvatting, of bekijk het filmpje.