Regionale uitstroomcijfers: grote uitdagingen en kansen

07 december 2021

De cijfers liegen er niet om: wanneer we doorgaan met hoe we nu werken komt de ‘regio Utrechtzorg’ (Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vecht) in 2030 maar liefst 6000 medewerkers zorg en welzijn tekort. Het behouden van de huidige medewerkers is daarom des te belangrijker.

Om erachter te komen waarom medewerkers vertrekken en wat er nodig is om hen te behouden, faciliteert Utrechtzorg de regionale deelname aan het landelijke uitstroomonderzoek.

Actuele cijfers

In onze nieuwe publicatie nemen we u mee in de regionale cijfers. Wat weten we over deze uitstroom, wat valt op, en wat zijn de belangrijkste vertrekredenen die mensen noemen? En waar gaan medewerkers na hun vertrek naartoe? Het blijkt bijvoorbeeld dat de meeste vertrekkende medewerkers gelukkig wel binnen de sector zorg en welzijn blijven werken. We splitsen de resultaten ook uit per doelgroep, zoals ZZP’ers, jonge medewerkers en oudere medewerkers.

Download de publicatie hier (.PDF).

Toekomstvisie

Arbeidsmarktdata geeft een eerlijk, maar soms ook confronterend beeld van de werkelijkheid. Zo raadt slechts 13% van de vertrekkende medewerkers het werken bij hun voormalig werkgever aan bij anderen. Hierdoor lopen organisaties een hoop ambassadeurs mis in oud-medewerkers. Het goede nieuws is dat we nog niet in 2030 leven, en er tijd is om de vraagstukken die we met dit soort onderzoek ontdekken gezamenlijk aan te pakken.

Zo gaan we als regio inzetten op onderwerpen als on- en offboarding, onze gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen en sterke netwerksamenwerking. De uitdaging is groot: alleen door samen op te trekken, van elkaar te leren en samen te werken is het mogelijk deze waardevolle medewerkers te behouden voor de sector in zijn totaliteit. We hebben elkaar nodig om vooruit te komen.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze data of wilt u mee praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met arbeidsmarktonderzoeker Mariëtte Roest via mroest@utrechtzorg.net.