Regionale verzuimcijfers in beeld

28 oktober 2020

In drie factsheets geven we u een overzicht van de ontwikkeling van het ziekteverzuim van de sector zorg en welzijn in de regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek in de afgelopen jaren. Dit betreft de periode vóór COVID-19.

Oorzaken ziekteverzuim

Uitval en ziekteverzuim vormen in deze tijd een belangrijk onderwerp voor veel zorg- en welzijnsorganisaties. De druk op de medewerkers loopt sterk op. Steeds vaker hebben zorginstellingen moeite om hun roosters rond te krijgen doordat er te weinig personeel is, wat de druk op de overige medewerkers alleen maar vergroot. Hoewel er ook andere factoren meespelen in de hoogte van het ziekteverzuim, is het aannemelijk dat deze bewegingen een negatief effect hebben. Het ziekteverzuim in de zorg in het tweede kwartaal van 2020 is dan ook de hoogste van alle sectoren.

Regionale cijfers

Op verzoek van de regiegroep RAAT Amersfoort-Eemland heeft Utrechtzorg de ontwikkelingen van het ziekteverzuim in de afgelopen jaren onderzocht en per arbeidsmarktregio weergegeven in factsheets. Zo krijgt u inzicht in de cijfers voor de regio’s Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek – en kunt u deze onderling vergelijken. De factsheets laten zien dat de situatie rondom verzuim ook voor de coronacrisis al niet gunstig was, maar ook dat er duidelijke regionale verschillen te zien zijn.

Download de factsheets met verzuimcijfers en duiding per arbeidsmarktregio:

Meer informatie

Meer weten over ziekteverzuim en andere relevante onderwerpen in de sector? Kijk dan op utrechtzorg.arbeidsmarktinbeeld.nl of neem contact op met onze arbeidsmarktonderzoeker Mariëtte Roest via mroest@utrechtzorg.net.