- uz-kerstkaart-2022-mail-1x.jpg

Samen is het mogelijk: verbindend bouwen aan de toekomst

20 december 2022

December is traditiegetrouw de maand om terug te blikken. En het moment om voornemens uit te spreken voor het komende jaar. Met positieve gevoelens kijk ik terug op 2022. We vierden ons 15-jarig bestaan en, jazeker, we hebben ook dit jaar weer mooie dingen gerealiseerd; vruchtbare samenwerkingen over de grenzen van organisaties, branches, overheid en onderwijs.

Innovatie en samenwerking in de regio

Met mooie resultaten in de regio zoals succesvolle Ik Zorg Shop pop-ups in de regio, de lancering van het vernieuwde loopbaanplatform Jouwzorgbaan.nl en inspirerende bijeenkomsten van de verschillende netwerken voor onze doelgroepen zoals HR- en opleidingsprofessionals, recruiters en bestuurders. Dat zorg- en welzijnsorganisaties in de regio met elkaar willen inzetten op vernieuwing blijkt wel uit de 60 certificaten die werden uitreikt aan de ambassadeurs Zorgtechnologie door de managers van de 14 deelnemende VVT-organisaties. Ook regionaal werkgeverschap krijgt steeds meer vorm met de lancering van de Zorgversterkers.

Genoeg redenen tot een feestelijke stemming zou je denken. Naast alle mooie en belangrijke activiteiten die de revue passeerde, is er echter ook reden tot grote zorg, want de uitstroom uit onze sector lijkt de instroom in te halen. Dat betekent dat er in 2023 meer dan voldoende werk aan de winkel is voor ons allemaal.

Inzetten op creatieve oplossingen

De noodklok die is geluid over de uitstroom zorgt ervoor dat we de urgentie met elkaar voelen. Dit voelen we daarnaast door de prognoses voor de regionale arbeidsmarkt, die ook dit jaar inzicht hebben gegeven in de uitdagingen en kansen die ons de komende jaren rondom de almaar groeiende tekorten te wachten staan. In het eerste kwartaal van 2023 worden er nieuwe voorspellingen verwacht voor de periode 2022-2032, waarmee we nog gerichter aan de slag kunnen met elkaar.

Daarvoor hoeven we in 2023 niet alles opnieuw te bedenken, we kunnen succesvolle projecten steviger verankeren. Zoals voortbouwen op de transitie die is ingezet om vanuit een gezamenlijk visie bestaande initiatieven in de regio op het gebied van leren en ontwikkelen slimmer met elkaar te verbinden. Leren en werken zijn in de praktijk steeds meer onlosmakelijk aan elkaar verbonden door onder andere flexibele leer- en opleidingstrajecten. Organisaties stappen hierbij over hun eigen schaduw heen en werken krachtig samen aan de regionale ambitie van een lerende regio.

De thema’s van de toekomst

Alleen inzetten op de arbeidsmarktcomponent lijkt niet voldoende meer te zijn om het zorginfarct te verhelpen. We moeten buiten de gebaande paden denken en tot echte creatieve oplossingen komen. Laten we veel meer onze (jonge) zorg- en welzijnsprofessionals in hun kracht zetten en hun inzichten, kennis en ervaringen gebruiken om verder te komen. Want we hebben ondertussen wel geleerd dat de oplossingen voor morgen niet alleen aan beleidstafels moeten worden bedacht.
Om goed voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt van morgen blijft Utrechtzorg innoveren en bouwen.

We hebben de afgelopen maanden de lijnen uitgezet voor de toekomst en onze hoofdthema’s bepaald. We scherpen deze thema’s, in afstemming met onze leden, de komende maand nog verder aan. Toch kan ik wel al een tipje van de sluier lichten, omdat de thema’s ondertussen wel lijken te staan, namelijk regionaal werkgeverschap en de zorgorganisatie en professional van de toekomst. Om invulling te geven aan deze thema’s bundelen we ook volgend jaar de krachten van onze negentig deelnemers, de overheid en het onderwijs.

Samen het fundament leggen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Onze slogan voor 2023 is: ‘Samen is het mogelijk’ en daar geloof ik in! We zijn steeds beter onderling verbonden en er is in de regio een grote wil om met elkaar verbindend te bouwen. En zegt het spreekwoord niet ‘willen is kunnen’?

Dat geeft mij het volste vertrouwen dat wij samen het fundament kunnen leggen om de arbeidsmarkt in onze regio toekomstbestendig te maken, ongeacht wat er op ons af gaat komen.

Mogen wij ook in 2023 weer op uw betrokkenheid en persoonlijke inzet rekenen? Op naar de volgende 15 jaar!

Vincent Alkemade | Directeur-bestuurder Utrechtzorg