Samenwerken aan een lerende regio: FLOW van MBO Utrecht

15 april 2021

Met FLOW zet MBO Utrecht zich in voor flexibel onderwijs zodat studenten optimaal kunnen leren.

FLOW: Flexibel Onderwijs bij MBO Utrecht

Het onderwijs in de regio is volop in beweging om antwoorden te geven op de uitdagingen van de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Zo zetten ze zich samen met de praktijk in om te zorgen dat we ook in de toekomst beschikken over voldoende en goed opgeleide professionals. Adequaat inspelen op actuele ontwikkelingen en vragen is hierbij noodzakelijk. Een mooi regionaal voorbeeld is het concept FLOW (Flexibel Onderwijs) van de Utrechtse Zorgacademie van MBO Utrecht.

FLOW is onderwijs waar de student de eigen leerroute bepaalt. Eigen regie en flexibiliteit in de leerroute zullen de motivatie om een opleiding of een deel van de opleiding te volgen immers bevorderen. Aan dit onderwijsconcept ligt een visie ten grondslag die in een brochure is uitgeschreven. Hierin deelt MBO Utrecht hun visie op onderwijs: flexibel onderwijs voor studenten zodat zij optimaal kunnen leren. Van zorg voor, naar zorgen dat.

Samenwerken aan een lerende regio

FLOW is een treffend voorbeeld van een innovatief leer- en opleidingsconcept waarbij de student regisseur is van zijn/haar eigen leerproces. De kans dat deze toekomstige zorgprofessionals daadwerkelijk op de juiste plek in de zorg komen wordt hierdoor veel groter. Daarmee sluit dit initiatief prachtig aan bij de strategische koers ‘Samenwerken aan een lerende regio’ die wij samen als regio inzetten. Met FLOW is het regionale leer- en ontwikkellandschap een parel rijker.

Meer informatie

Bent u als HR-professional geïnteresseerd met MBO Utrecht in gesprek te gaan over FLOW? Neem dan contact op met Astrid Schat via a.schat@mboutrecht.nl of 06-50743624.