Samenwerken aan een lerende regio: procesupdate

29 september 2021

Goede zorg kan niet zonder goed opgeleide medewerkers die zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit mogelijk maken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom werkt Utrechtzorg samen met haar stakeholders sinds 2020 aan een gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen. We bouwen aan de transitie naar een lerende regio. Graag geven we u een update over het proces.

Huidige stand van zaken

De inbreng van de ruim 200 deelnemers aan onze ontwikkelsessies (voorjaar 2021) hebben we de afgelopen tijd vertaald naar het manifest ‘Samenwerken aan een lerende regio’. In dit document delen we onze aanpak van de vraagstukken van de regionale arbeidsmarkt als het gaat om leren, opleiden en ontwikkelen. Het manifest vindt u binnenkort op onze website.

Hiermee is de afgelopen periode een stevige basis gelegd. Diverse stakeholders uit de regio hebben uitgebreid meegedacht over en meegelezen in dit document. Juist dat we zo zorgvuldig en met elkaar hebben gewerkt aan deze basis geeft ons enorm veel vertrouwen dat we de juiste koers inzetten.

Daarnaast hebben we het eerste concept van de interactieve kaart van het leer- en ontwikkellandschap afgerond. Deze slimme kaart maakt de lerende regio zichtbaar en helpt om initiatieven sneller te vinden en te verbinden. Ook deze kaart delen we binnenkort met u.

Samen vooruit

We zetten flinke stappen, we willen graag en we kunnen ook bijna aan de slag. De laatste puntjes worden op de i gezet voor de presentatie en het programma zodat we aan de slag gaan met de actie agenda.

U hoort snel weer van ons! Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jan Joosten en Erna Laclé via jjoosten@utrechtzorg.net en elacle@utrechtzorg.net.