14 oktober 2020

Het ministerie van VWS heeft besloten om de looptijd van de COVID-19 gerelateerde activiteiten binnen het SectorplanPlus te verlengen.

Dit betekent concreet dat:

  • Organisaties met een actieve aanvraag in tijdvak 4, activiteiten en registraties kunnen opvoeren voor COVID-19 gerelateerde activiteiten (activiteit X voor nieuwe medewerkers en C, D en E voor zittende medewerkers);
  • Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019, of in de afgelopen maanden) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als uw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kunt u voor activiteit X alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie;
  • Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend, maar via een andere weg dan extrahandenvoordezorg.nl extra personeel heeft geregeld in het kader van de coronacrisis, dan kunt u contact opnemen met de projectleider in uw regio. Die zorgt dan dat u voor activiteit X alsnog deel kunt nemen aan tijdvak 4 en gebruik kunt maken van deze subsidie. In de regio Utrechtzorg (Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek) kunt u contact opnemen met projectleider Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.

Voor alle reeds uitgevoerde trajecten tussen maart en september 2020 blijven de gepubliceerde deadlines van kracht, zoals gepubliceerd op de website. Deadlines voor trajecten uitgevoerd na september 2020 volgen nog. In algemene zin vragen wij organisaties om de registraties van uitgevoerde trajecten zo snel mogelijk aan te maken en compleet te maken.

Meer informatie

Tevens komt er weer een bevoorschottingsronde aan binnen het SectorplanPlus. De verwachting is dat eind november de bevoorschottingsbedragen zijn overgemaakt. Daarnaast ontvangen deelnemende organisaties binnenkort de projectovereenkomst voor tijdvak 4.

Meer informatie over de COVID-19 regeling vindt u in het nieuwsartikel op de website van het SectorplanPlus. U kunt ook contact opnemen met projectleider Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws