Op zoek naar voorbeelden van sociale innovatie

29 september 2021

Even voorstellen

Nicoline Mulder en Jet van den Hoek - voor u wellicht bekende gezichten vanuit Utrechtzorg - gaan de komende maanden aan de slag als projectleiders Innoveren & Experimenteren. Ze gaan binnen de regio op zoek naar voorbeelden van sociale innovatie.

Sociale innovatie

Sociale innovatie is een behoorlijk containerbegrip, waarvoor geen eenduidige definitie bestaat. Sociale innovatie gaat in ieder geval over anders organiseren, slimmer werken en het betrekken van medewerkers bij vraagstukken en innovatie. Want voor verbeteren, veranderen of vernieuwen zijn de juiste randvoorwaarden en klimaat nodig. Dat kan op veel verschillende manieren. We willen graag in kaart brengen welke mooie initiatieven er al in de regio bestaan en zijn benieuwd naar sociale innovatie in uw organisatie.

Hiermee werken we toe naar een inspiratiesessie op 7 december (save te date!) en verkennen de mogelijkheden van een lerend netwerk rondom sociale innovatie. Jet en Nicoline gaan graag met u in gesprek om zo meer te weten te komen over hoe sociale innovatie in uw organisatie vormgegeven wordt, en hoe een lerend netwerk voor u zou werken. Ze drinken graag een digitaal kopje koffie! Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar naar nmulder@utrechtzorg.net en/of jvandenhoek@utrechtzorg.net.