Subsidieregeling NL Leert Door

14 juli 2021

NL Leert Door

Met ‘NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk’ kunnen werknemers middels een ontwikkel-/loopbaanadvies zicht krijgen op hun situatie en met eventuele vervolginterventies de aansluiting tussen werk, omstandigheden en de persoon verbeteren. Zo zijn en blijven medewerkers duurzaam inzetbaar. Het traject kan zich richten op de inzetbaarheid bij de huidige werkgever, bij een andere werkgever en wellicht zelfs buiten de sector.

Subsidie

RegioPlus heeft samen met de aangesloten regionale werkgeversorganisaties (waaronder Utrechtzorg) en CNV voor de sector zorg en welzijn de subsidie NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk aangevraagd. In dat kader kunnen wij werkgevers voor zorg en welzijn ontwikkel-/loopbaantrajecten aanbieden voor 30% van de kosten (dus 70% is gesubsidieerd).

In de bijgevoegde flyer (.PDF) en scholingscatalogus-landelijk.pdf (.PDF) vindt u meer informatie over de subsidiabele activiteiten en via het inschrijfformulier in de flyer kunt u aangeven hoeveel ontwikkel/loopbaanadviezen (of eventuele losse scholing/evc-trajecten) u voor uw organisatie zou willen afnemen. Door deze inschrijving krijgen wij zicht op het totaal aantal trajecten dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dit moeten wij doorgeven aan de subsidieverstrekker, zodat het juiste budget voor de sector wordt gereserveerd.

Proces

Na de inschrijving nemen we contact met u op. Vervolgens ontvangt u van ons een overeenkomst voor het aangevraagde aantal trajecten. U kunt via ons digitale portaal deelnemers invoeren, zodat we ze kunnen koppelen aan een ontwikkel-/loopbaancoach die het ontwikkeltraject begeleidt en uitvoert. Vanuit dat ontwikkeltraject wordt een advies gegeven over een mogelijk vervolg. Uiteraard is het aan de werkgever of deze de medewerker een vervolg wil bieden. Als voor een vervolg wordt gekozen, dat past binnen deze regeling kan voor dit vervolg ook 70% van de kosten worden vergoed tot in totaal een subsidie van € 2.000,- per medewerker.

Aanmelden

Bij interesse voor de subsidie ontvangen we graag het inschrijfformulier uit de flyer ondertekend retour. U kunt dit formulier per mail versturen naar Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net. U kunt ook bij haar terecht voor meer informatie en vragen over NL Leert Door.