- meisje_multomap2.jpg

Subsidieverantwoording SectorplanPlus 2017-2022 officieel ingediend

16 mei 2024

RegioPlus heeft op 30 april 2024, na afronding van de accountantscontrole, de volledige subsidieverantwoording van SectorplanPlus 2017-2022 (tijdvak 1 tot en met 4) ingediend bij het ministerie van VWS. Een mooi en heugelijk moment dat een enorme inzet door werkgevers, regionale projectleiders en het Shared Service Center markeert. In totaal is er in de periode tussen augustus 2017 en augustus 2022 voor in totaal € 271 miljoen subsidie verantwoord. Dit enorme subsidiebedrag is door deelnemende werkgevers ingezet voor het uitvoeren van ruim 60.000 beroepsopleidingen en het bijscholen van 170.000 professionals. In de afgelopen jaren hebben ruim 1.600 werkgevers in zorg en welzijn gebruik gemaakt van deze subsidieregeling.

De doelstelling van deze subsidieregeling is het geven van een opleidingsimpuls aan de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Dit is hard nodig gezien de huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt; deze vraagt om een enorme inzet op het aantrekken en behouden van zorgprofessionals. SectorplanPlus heeft hier met het financieren van opleidingen een grote bijdrage aan geleverd.

Nu alles is ingediend, zal het ministerie van VWS binnen 22 weken komen tot de definitieve vaststelling. Na de definitieve vaststelling volgt de financiële eindafrekening naar de werkgevers, naar verwachting zal dit in kwartaal 4 van dit jaar zijn. Uiteraard zijn de voorbereidingen hiervoor al in gang gezet, zodat we na de vaststelling door VWS alles zo snel mogelijk kunnen afwikkelen met de arbeidsorganisaties.