Terugblik "In gesprek over de arbeidsmarkt"

26 februari 2019

Een terugblik op de bijeenkomst “In gesprek” van vrijdag 15 februari.

In gesprek

Tijdens de bijeenkomst “In gesprek” van vrijdag 15 februari voerden bestuurders en beleidsadviseurs uit zorg, welzijn en onderwijs uit het hele land een inhoudelijk gesprek met elkaar onder leiding van de commissie Werken in de Zorg en het ministerie van VWS. De sleutel voor het oplossen van het personeelstekort in zorg en welzijn ligt in de regio’s en de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT's) die zich daar ontwikkelen.

Commissie Werken in de Zorg

In het najaar ging de commissie Werken in de Zorg langs alle regio’s om in gesprek te gaan met bestuurders over de voortgang, kansen en uitdagingen. Dit heeft geresulteerd in een eerste advies waar 15 februari over is doorgepraat. In onze regio hebben Jan Duenk, voorzitter raad van bestuur van Abrona en Rene Gelens, Directeur Gezondheidzorg College ROC Midden Nederland tijdens de bijeenkomst een reflectie gegeven op het advies van de commissie.

Lees de column die Rene Gelens schreef over dit advies: Reflectie rapportage commissie werken in de zorg 2018.
Ook Jan Duenk schreef een reactie: Maak innoveren mogelijk.

Voor een samenvatting en de factsheet van de commissie werken in de zorg klikt u hier.

De commissie zal 26 juni op landelijk niveau weer in gesprek gaan met de betrokkenen van de RAAT's. Minister van VWS Hugo de Jonge zal hierbij aanwezig zijn.