- toke-piket-rvt.jpg

Toke Piket (Abrona) versterkt Raad van Toezicht Utrechtzorg

24 mei 2023

Vanaf 1 april 2023 is Toke Piket toegetreden tot de Raad van Toezicht. Toke Piket heeft ruime ervaring in de zorg.

In de (verstandelijk) gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de thuiszorg en in de sector van de zorgverzekering. Ook heeft zij een aantal jaar als zelfstandig ondernemer gewerkt in interim management en organisatieadvies. Sinds september 2019 is zij voorzitter van de Raad van Bestuur van Abrona. Daarnaast werkt zij nauw samen met collega VG- organisaties in VGU verband en diverse bestuurlijke netwerken en samenwerkingsverbanden in de provincie Utrecht.

Een leven lang leren

Toke Piket: "De uitspraak “een leven lang leren” past geheel bij mij. Ik heb binnen veel verschillende domeinen gewerkt: in het welzijnswerk, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en een MEE organisatie. In management en bestuurlijke functies. Het leren ben ik, naast mijn diverse banen, altijd blijven doen. Ik denk dat het met alle dynamiek in onze maatschappij heel belangrijk is om steeds het beste uit je zelf en voor de ander te kunnen halen. "

Een ervaren toezichthouder

Toke Piket: "Ervaring als toezichthouder heb ik opgedaan van 2015 tot 2023 als lid of voorzitter van de RvT van werkgeversorganisatie WZW in de regio Arnhem, Nijmegen en Tiel. Ik vind het ontzettend belangrijk om in dit tijdperk van grote veranderingen in de zorg en de vraagstukken op de arbeidsmarkt en leren en ontwikkelen, mijn brede ervaring en achtergrond in te zetten ten behoeve van de maatschappelijke sector.

Ik ben daarom ook erg blij dat ik toegetreden ben tot de RvT van Utrechtzorg en hoop hiermee echt ook samen met de organisatie Utrechtzorg, de bestuurder en de RvT samen het verschil te mogen maken met de programma’s en rol die Utrechtzorg voor alle leden en hun medewerkers kan betekenen. En, voorlopig is daarin nog veel te bereiken, over de domeinen heen nieuwe oplossingen zoeken."