- meisje_multomap2.jpg

Update SectorplanPlus en Sectorplan 2022-2023

30 augustus 2022

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus en het Sectorplan 2022-2023 in augustus 2022.

SectorplanPlus

We zitten in de afrondende fase van het SectorplanPlus. Dit zijn de belangrijkste deadlines:

  • 01/10/2022: Compleet en definitief indienen van alle registraties tijdvak 4
  • 10/11/2022: Laatste herstelmogelijkheid afgekeurde dossiers

Sectorplan 2022/2023

Opname informatiesessie 9 augustus

Op 9 augustus 2022 heeft er een informatiesessie plaatsgevonden over het SectorplanPlus 2022-2023. Van deze sessie is een opname gemaakt en de meest gestelde vragen zijn in een document vastgelegd:

De eerste aanvraagmogelijkheid om volledig aanspraak te maken op subsidie voor opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus 2022 (zoals nieuwe instroom in bbl- en hbo-opleidingen) is gesloten. Dit kon tot uiterlijk zondag 21 augustus
De tweede aanvraagtermijn staat nog open. Deze loopt van 22 augustus tot en met 17:00 uur op 30 september 2022.

Let op! Voor ingediende aanvragen in de periode van 22 augustus tot en met 30 september zijn enkel opleidingstrajecten subsidiabel die op zijn vroegst op 30 september 2022 starten. Voor alle opleidingstrajecten die gestart zijn in de periode van 22 augustus tot en met 29 september wordt dan geen subsidie afgegeven.

Vervolgbijeenkomst

Op donderdag 15 september om 10:00 uur organiseert RegioPlus een vervolgbijeenkomst waarin we ingaan op het systeem van SectorplanPlus 2022-2023 en het op de juiste wijze indienen van de verschillende verantwoordingsdocumenten. Bekijk hier alle informatie over de bijeenkomst.

Eerder gestarte opleidingen vanaf 22 augustus subsidiabel

Vanaf 22 augustus start de subsidieregeling SectorplanPlus 2022-2023. Met deze regeling is het mogelijk subsidie aan te vragen voor beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor zorg en welzijn. Een vraag die nog bij VWS voorlag was of er ook subsidie kan worden aangevraagd voor opleidingen die vóór 22 augustus zijn gestart. Hierop hebben we het volgende antwoord gekregen:

Arbeidsorganisaties die uiterlijk 21 augustus 2022 een aanvraag hebben ingediend in het portal krijgen voor beroepsopleidingen zijn vanaf 22 augustus 2022 subsidiabel. Ongeacht het moment waarop de opleiding is gestart. Dit geldt alleen voor beroepsopleidingen, binnen de regeling opleidingen onder maatregel A of B, en niet voor trainingen en cursussen. Belangrijk is wel dat de aanvraag uiterlijk 21 augustus 2022 om 12 uur ‘s nachts in het portal staat. Dat mag een voorlopige (pro forma) aanvraag zijn waarbij de totale aantallen nog niet definitief bekend zijn. Deze aantallen kunnen in de periode van 22 augustus t/m 30 september 17:00 uur nog worden gecorrigeerd. Voor arbeidsorganisaties die tussen 22 augustus 2022 en 30 september 2022 17:00 uur een aanvraag hebben ingediend voor deze opleidingen geldt dat deze vanaf 30 september 2022 subsidiabel zijn. Ook hier is het startmoment van de opleiding niet relevant en ook dit geldt alleen voor beroepsopleidingen en niet voor trainingen en cursussen.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.