27 januari 2020

Met het project Van de Vloer gaan we samen aan de slag met de ideeën van zorgprofessionals.

Betrokken personeel

Zorgprofessionals Van de Vloer weten het: hoe men het werk aantrekkelijk(er) maakt, hoe collega’s worden behouden, hoe men meer stagebegeleiding organiseert, of hoe er efficiënter gewerkt kan worden. Het betrekken van personeel bij het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek is van alle tijden, maar lijkt nu noodzakelijker dan ooit. Betrokkenheid levert naast kennis en draagvlak immers ook loyaliteit en werkgeluk op en is een ideale sleutel tot behoud van talent!

Samen aan de slag

Utrechtzorg gaat dit jaar samen met u aan de slag met het ophalen, bundelen, waarderen, zichtbaar maken en verder brengen van deze ideeën van zorgprofessionals. Dit doen met het project Van de Vloer. Zorgprofessionals worden uitgenodigd om ideeën over het aantrekkelijker maken van hun werk te delen via www.oplossingenvandevloer.nl. Daar creëren we een mooi overzicht van wat de werkvloer aan oplossingen biedt.

Verder brengen van ideeën

Waardering wordt pas echt bereikt wanneer ideeën van de werkvloer een kans krijgen om als oplossing te dienen. Het project biedt inzicht en oefening in het kansrijk uitwerken van ideeën van de werkvloer. Utrechtzorg faciliteert het proces van bottom-up innovatie, geeft frisse energie en laat onder meer een duurzaam innovatienetwerk bij u achter. De verzamelde inspiratie en best practices zijn toegankelijk voor iedereen en vanuit het project zorgen we voor een extra blijk van waardering voor de zorgprofessionals die mee willen denken over het behoud van personeel.

Het Van de Vloer effect

  • Geheel gefaciliteerd beleidsinstrument voor ‘behoud’ en ‘anders werken’;
  • Van de Vloer kost deelnemers weinig tijd: samen maken we iets groot(s);
  • Frisse ideeën met draagvlak op de werkvloer voor de werkgever;
  • Bevlogen organisaties en regionale samenwerking in beeld;
  • Werkgever geïnspireerd, werknemer gewaardeerd en energie gegeven;
  • Samen bouwen we een nieuw innovatienetwerk om de regio mee te dienen.

Stappen

Iedereen kan meedoen
We werven ideeën door middel van een frisse campagne gericht op waardering van kennis van de werkvloer. Ideegevers worden gekoppeld aan verderbrengers binnen hun organisatie en krijgen inzicht in de stappen die gezet moeten worden om hun idee te laten groeien. Ook een klein idee kan van heel grote waarde zijn!

Inzicht, inspiratie & waardering
Deelnemende werkgevers brengen de energie bij elkaar en geven het goede voorbeeld. Uw organisatie werkt mee aan een overzicht van ideeën, oplossingen en innovatiekracht van en voor de sector. De organisatie houdt een intern netwerk van verderbrengers over waarmee u verder kunt bouwen.

Waardering is de sleutel, steeds een stapje verder komen levert de magie…
Iedereen zet kleine stapjes, die tezamen de samenwerking, innovatiekracht en waardering opleveren voor al die goede ideeën van de mensen van de vloer.

Meer informatie of meedoen?

U kunt uw organisatie voorinschrijven tot en met uiterlijk 14 februari 2020. Deelname is gratis voor Utrechtzorg- en RAAT-deelnemers. Na ontvangst van uw voorinschrijving nemen wij contact op voor de opmaat-uitvoering in uw organisatie. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u terecht bij Bob van den Berg, bvandenberg@utrechtzorg.net.

Kijk ook op www.oplossingenvandevloer.nl of download de infographic.


Gerelateerd nieuws

Al het nieuws